Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Latvijas lielākās NVO platformas darbības nodrošin[..]

sif-jauns-kras


Latvijas lielākās NVO platformas darbības nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta mērķis ir stiprināt eLPA kapacitāti un nodrošināt nepārtrauktu darbību NVO interešu aizstāvībā nacionālā līmenī, veicinot uzlabojumus sabiedrības līdzdalības sistēmā un procesos, tādejādi paaugstinot sabiedrības līdzdalības intensitāti Latvijā.

Uzdevumi:
1. nodrošināt nepārtrauktu eLPA pārstāvju dalību formālās un neformālās sanāksmēs, sekmējot eLPA kapacitātes celšanu, aizstāvot sabiedrības intereses un veicinot sabiedrības līdzdalību;
2. izstrādāt un sniegt atzinumus par normatīvajiem aktiem, viedokļu un nostājas dokumentus, sagatavot vēstules un iesaistīties ar sabiedrības līdzdalību un NVO interešu aizstāvību saistītu dokumentu izstrādē;
3. sniegt aktuālu un skaidrojošu informāciju par būtiskām norisēm NVO sektorā un publiskajā pārvaldē Latvijā un ārvalstīs, efektivizējot jaunus informācijas izplatīšanas kanālus.

Amount of Grant Awarded: 4172,00 EUR / 2 932.10 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 002
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.06.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums