sif-jauns-kras


Sasniegt pasauli Latvijai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

O fonds ir sabiedriskā labuma organizācija, kas aicina sabiedrību, t.sk., NVO līdzdarboties, būt sabiedriski un sociāli aktīviem, stiprināt pilsoniskās līdzdalības garu un, lai to nodrošinātu, fonds piesaista finansiālos līdzekļus no individuāliem ziedotājiem, uzņēmumiem, valsts un citiem avotiem.
Mērķis: stiprināt O fonda kapacitāti, izmantojot jauno tehnoloģiju un iespējas, tādejādi sasniedzot pasauli, lai veicinātu Latvijas sabiedrības pilsonisko līdzdalību.

Plānotie rezultāti:
Stiprināta organizācijas darbības institucionālā un tehnoloģiskā kapacitāte:
- uzlabota O fonda mājas lapa un organizācijas tēls;
- iegādāts dators O fonda ikdienas darbu nodrošināšanai;
- apzināti potenciālie sadarbības partneri līdzekļu piesaistē ārpus Latvijas;
- organizēts projekta noslēguma pasākums.

Ilgtermiņā nodrošināta vai uzsākta sadarbība ar ārzemju fondiem un citiem potenciālajiem ziedotājiem dod plašākas sadarbības iespējas dažādās formās ar vietējiem NVO, stiprinot savas organizācijas pilsonisko līdzdalību – palīdzot sev, mēs palīdzam citiem.

предоставил финансирование: 4171,25 EUR / 2 931.57 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/009
Исполнитель проекта: Nodibinājums “O fonds“ (līdz 31.03.2017. „Kopienu iniciatīvu fonds”)
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.06.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор