Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Kā būt sabiedrībai noderīgam jaunietim

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2017

Meklēt projektus

Projekta virsmērķis ir jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetences pilnveides nodrošināšana.

Projekta mērķi:
- Izveidot neformālās izglītības pakalpojumu grozu pilsoniskās līdzdalības kompetences pilnveidei jauniešiem;
- Aprobēt izveidoto pakalpojumu grozu 60 Ogres novada jauniešiem, veicinot to
pilsonisko, tajā skaitā politisko līdzdalību un vienlaikus sekmējot arī starpkultūru
dialogu novada jauniešu vidū.

Projekta galvenās aktivitātes ir izstrādāt izglītojošu pasākumu pakalpojumu grozu, kas nodrošina:
1) jauniešu zināšanu pilnveidi par šādām pilsoniskās līdzdalības tēmām:
1. demokrātijas būtība un nozīme,
2. tiesības un pienākumi,
3. pilsoniskās līdzdalības iespējas un prasmes,
4. brīvprātīgais darbs,
5. sociālā kapitāla (uzticēšanās institūcijām) izaugsme.
2) jauniešu līdzdalības prasmju pilnveidi :
1. argumentēšana, loģikas kļūdu atpazīšana ikdienas runā, dialoga veidošanu, kritisko
domāšana, publiskā runa, mediju pratība;
2. praktiski iesaistot jauniešus līdzdalības aktivitātēs formālā un neformālā veidā.

Otra aktivitāte ir aprobēt izstrādāto pakalpojumu grozu 60 jauniešiem.

Projekta rezultāts ir publiski pieejams metodiskais materiāls pedagogiem/mentoriem par jauniešu pilsoniskās līdzdalības pilnveidi, 60 jaunieši, kas pilnveidojuši līdzdalības prasmes.

Piešķirtais finansējums: 9113,61 EUR / 6 405.08 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/ 034
Projekta īstenotājs: Biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs"
Īstenošanas vieta: Ogres novads
Īstenošanas ilgums: 15.03.2017.-31.10.2017.
Statuss: Noslēgts līgums