Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Skolēnu un iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskās z[..]

sif-jauns-kras


Skolēnu un iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskās zinātnes aktivitātēs

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Vides saglabāšana mūsdienās nav iespējama bez plašas iedzīvotāju līdzdalības. Viens no veiksmīgiem sabiedrības iesaistīšanas paņēmieniem ir sabiedriskās zinātnes attīstīšana.

Projekta ietvaros plašāk popularizēsim starptautiskās vides zinātnes un izglītības programmas GLOBE iespējas jebkuram iedzīvotājam iesaistīties globālā pētniecības tīklā un veikt vienkāršus un saistošus vides pētījumus.

Lai to panāktu:
- kopā ar GLOBE projekta vēstnieku komandām piedalīsimies dažādu organizāciju rīkotu pasākumu radošajās darbnīcās, popularizējot dažādas vides izzināšanas metodes;
- organizēsim GLOBE Salidojumu ar skolēnu, skolotāju un zinātnieku organizētiem pasākumiem vietējiem iedzīvotājiem;
- aktīvākās GLOBE programmas dalībskolas organizēs vietējus izglītojošus pasākumus savās pašvaldībās;
- iesaistīsim pētījumos Vides izglītotāju asociācijas biedrus un dabaszinātņu skolotājus;
- gatavojoties starptautiskajai Zemes dienai, organizēsim fenoloģijas pētījumu kampaņu;
- zstrādāsim turpmāko aktivitāšu plānu sabiedriskās zinātnes popularizēšanā.

Amount of Grant Awarded: 9556,17 EUR / 6 716.11 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/PSA/ 043
Project Promoter: Biedrība "Bērnu Vides skola"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 10.01.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums