sif-jauns-kras


Skolēnu un iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskās zinātnes aktivitātēs

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Vides saglabāšana mūsdienās nav iespējama bez plašas iedzīvotāju līdzdalības. Viens no veiksmīgiem sabiedrības iesaistīšanas paņēmieniem ir sabiedriskās zinātnes attīstīšana.

Projekta ietvaros plašāk popularizēsim starptautiskās vides zinātnes un izglītības programmas GLOBE iespējas jebkuram iedzīvotājam iesaistīties globālā pētniecības tīklā un veikt vienkāršus un saistošus vides pētījumus.

Lai to panāktu:
- kopā ar GLOBE projekta vēstnieku komandām piedalīsimies dažādu organizāciju rīkotu pasākumu radošajās darbnīcās, popularizējot dažādas vides izzināšanas metodes;
- organizēsim GLOBE Salidojumu ar skolēnu, skolotāju un zinātnieku organizētiem pasākumiem vietējiem iedzīvotājiem;
- aktīvākās GLOBE programmas dalībskolas organizēs vietējus izglītojošus pasākumus savās pašvaldībās;
- iesaistīsim pētījumos Vides izglītotāju asociācijas biedrus un dabaszinātņu skolotājus;
- gatavojoties starptautiskajai Zemes dienai, organizēsim fenoloģijas pētījumu kampaņu;
- zstrādāsim turpmāko aktivitāšu plānu sabiedriskās zinātnes popularizēšanā.

предоставил финансирование: 9556,17 EUR / 6 716.11 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/PSA/ 043
Исполнитель проекта: Biedrība "Bērnu Vides skola"
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 10.01.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор