Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā

sif-jauns-kras


Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju ilgtspējīgu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, īstenojot izglītojošas, uz sadarbību un pilsonisko līdzdalību vērstas aktivitātes par demokrātijas, cilvēktiesību un starpkultūru dialoga jautājumiem.

Galvenās aktivitātes – mērķgrupas izveide, vajadzību izpēte; pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru dialoga veicināšanas pasākumi (semināri, aprobācija, praktikumi); publicitāte.

Plānotie rezultāti – izveidota mērķgrupa, izpētītas tās vajadzības; izstrādāta 24h semināru programma "Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātijas, cilvēktiesību un sociālās atbildības stiprināšanai" (sastāv no 3 moduļiem); mērķgrupas pārstāvji apguvuši programmu un aprobējuši to skolās un kopienās darbā ar jauniešiem; projekta eksperti snieguši saturisku un metodisku atbalstu; notikuši pilsoniskās līdzdalības praktikumi, iesaistot jauniešus un NVO aktīvistus no skolām, kopienām; izstrādāts pieredzes izdevums "Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās"; informācija par projektu atspoguļota sadaļā IAC mājas lapā www.iac.edu.lv un IAC kontos sociālajos tīklos, sagatavota publikācija laikrakstā "Izglītība un Kultūra"; noticis apaļais galds izglītības un integrācijas jomu speciālistiem, NVO aktīvistiem, mediju pārstāvjiem.

Amount of Grant Awarded: 10000,00 EUR / 7 028.04 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/PSA/ 005
Project Promoter: Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 02.02.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums