sif-jauns-kras


Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju ilgtspējīgu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, īstenojot izglītojošas, uz sadarbību un pilsonisko līdzdalību vērstas aktivitātes par demokrātijas, cilvēktiesību un starpkultūru dialoga jautājumiem.

Galvenās aktivitātes – mērķgrupas izveide, vajadzību izpēte; pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru dialoga veicināšanas pasākumi (semināri, aprobācija, praktikumi); publicitāte.

Plānotie rezultāti – izveidota mērķgrupa, izpētītas tās vajadzības; izstrādāta 24h semināru programma "Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātijas, cilvēktiesību un sociālās atbildības stiprināšanai" (sastāv no 3 moduļiem); mērķgrupas pārstāvji apguvuši programmu un aprobējuši to skolās un kopienās darbā ar jauniešiem; projekta eksperti snieguši saturisku un metodisku atbalstu; notikuši pilsoniskās līdzdalības praktikumi, iesaistot jauniešus un NVO aktīvistus no skolām, kopienām; izstrādāts pieredzes izdevums "Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās"; informācija par projektu atspoguļota sadaļā IAC mājas lapā www.iac.edu.lv un IAC kontos sociālajos tīklos, sagatavota publikācija laikrakstā "Izglītība un Kultūra"; noticis apaļais galds izglītības un integrācijas jomu speciālistiem, NVO aktīvistiem, mediju pārstāvjiem.

предоставил финансирование: 10000,00 EUR / 7 028.04 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/PSA/ 005
Исполнитель проекта: Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 02.02.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор