Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzī[..]

sif-jauns-kras


Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projektu veido trīs aktivitātes:
1. Līdzdalība konkrētās konsultatīvajās padomēs, komisijās un darba grupās, kā arī atzinumu sagatavošana par aktuālajiem nacionāla līmeņa likumdošanas un rīcībpolitikas jautājumiem labas pārvaldības un tiesiskuma, pretkorupcijas, migrācijas, kā arī sociālās uzņēmējdarbības jautājumos. Tā rezultātā valsts un pašvaldību institūciju, pilsoniskās sabiedrības un mediju pārstāvjiem būs pieejama PROVIDUS ekspertīze par likumdošanas un rīcībpolitikas jautājumiem, veicinot pārdomātu lēmumu pieņemšanu.

2. Uzraudzības papildināšana par Zolitūdes traģēdijā izgaismoto sistēmisko kļūdu labošanu. PROVIDUS atjaunos 2014.gadā uzsākto publisko uzraudzību Saeimas un valdības darbam, lai labotu sistēmiskās kļūdas nacionālajā likumdošanā un rīcībpolitikā šajās jomās: atbalsts cietušajiem, būvniecības kvalitāte un civilā aizsardzība. Lēmumu pieņēmējiem, medijiem un plašākai sabiedrībai tiks nodots materiāls, kas palīdzēs uzturēt spiedienu, veikt uzlabojumus un iegūt pilnvērtīgāku situācijas izpratni, lai novērstu līdzīgas traģēdijas un uzlabotu rīcību krīzes situācijās.

3. Datu ievākšana no tiesām par 2016.gadā korupcijas lietās tiesātajām valsts amatpersonām, lai apkopotu un analizētu statistiku (kopumā vairāk kā 10 gadu laikā), par kādiem korupcijas noziegumiem tiesātas valsts amatpersonas un kādi sodi tiek piemēroti par kukuļa došanu, ņemšanu vai starpniecību korupcijā. Eksistējošā datu apkopojuma papildināšana ļaus to pilnvērtīgi izmantot par pamatu nākotnes publikācijām.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas Rīgā, taču ar mediju, sociālo tīklu un portāla Providus.lv starpniecību, projekta rezultāti sasniegs plašāku Latvijas sabiedrību

Amount of Grant Awarded: 7373,54 EUR / 5 182.15 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/IAS/ 008
Project Promoter: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums