Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Atbalsts NVO ieguldījumam nabadzīgo cilvēku intere[..]

sif-jauns-kras


Atbalsts NVO ieguldījumam nabadzīgo cilvēku interešu aizstāvībā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Biedrības „EAPN-Latvia" projekta „Atbalsts NVO ieguldījumam nabadzīgo cilvēku interešu aizstāvībā" vispārējais mērķis ir veicināt NVO interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās, sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, kā arī veicināt EAPN-Latvia un citu NVO darbības neatkarību no publiskās pārvaldes nozarēm.

EAPN-Latvia projekts nodrošinās 1) mērķa grupas 10 NVO ekspertu no EAPN-Latvia tīkla kapacitāti interešu aizstāvībā un sagatavos ne mazāk kā NVO 10 priekšlikumus nabadzības un sociālās atstumtības novēršanas jautājumos; 2) veicinās mērķa grupas 10 NVO interešu aizstāvības ekspertu līdzdalību LR Saeimas, Labklājības ministrijas un Rīgas pašvaldības 10 komitejās, komisijās un padomēs saistībā ar likumdošanas iniciatīvām nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai un nostiprināt atgriezenisko saikni starp NVO un likumdošanas institūcijām; 3) paplašinās divu mērķa grupu – 10 NVO ekspertu no EAPN-Latvia tīkla un 80 Latvijas NVO pārstāvju – reģionu iedzīvotāju informētību, apkopos Latvijas NVO pieredzi un veicinās sabiedrības aktivitāti interešu aizstāvībai valsts un pašvaldību institūcijās attiecībā uz nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu.

Ar projektā plānotajām aktivitātēm: 1) sanāksmēm NVO interešu aizstāvības ekspertu darba grupas kapacitātes stiprināšanai, NVO ekspertu diskusiju ar Latvijas NVO pārstāvjiem – reģionu iedzīvotājiem un priekšlikumu sagatavošanu valsts likumdošanas institūcijām;
2) NVO interešu aizstāvības ekspertu dalību LR Saeimas, Labklājības ministrijas un Rīgas domes komisijās, komitejās un padomēs un atgriezeniskās saiknes veidošanu starp NVO un likumdošanas institūcijām; 3) NVO ekspertu un Latvijas NVO pārstāvju diskusiju – pārskatu par NVO ieguldījumu interešu aizstāvībā saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu un pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, paredzēts sasniegt sekojošus rezultātus: 1) paaugstināta 10 NVO ekspertu kapacitāte līdzdalībai NVO interešu aizstāvībā un apkopotas LR Saeimas, Labklājības ministrijas un Rīgas domes 10 komisiju, komiteju un padomju, kā arī Latvijas NVO 80 pārstāvju iniciatīvas likumdošanas izmaiņām attiecībā uz nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu, kas formulētas vismaz 10 rezolūcijās; 2) nodrošināta 10 NVO ekspertu līdzdalība NVO interešu pārstāvniecībai LR Saeimas, Labklājības ministrijas un Rīgas pašvaldības 10 komitejās, komisijās un padomēs, nostiprināta atgriezeniskā saikne starp NVO un likumdevējiem; 3) paplašināta 10 NVO ekspertu un 80 Latvijas NVO pārstāvju informatīvā datu bāze interešu aizstāvībai valsts un pašvaldību institūciju komitejās, komisijās un padomēs un sagatavots izvērtējums – pārskats saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu; aktivizēta NVO līdzdalība pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā; 4) nodrošināta EAPN-Latvia un citu NVO sabiedriskā labuma darbības publicitāte plašsaziņas līdzekļos.

Amount of Grant Awarded: 7344,20 EUR / 5 161.53 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/IAS/ 003
Project Promoter: Biedrība „EAPN-Latvia”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.02.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums