sif-jauns-kras


“Satikšanās Tēvu Zemē”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017

Meklēt projektus

Nometnē, kas notiks Limbažu novada Lādezerā, satiksies 45 bērni 8 – 10 gadus veci, kas dzīvo Latvijā un diasporā Krievijā, ASV, Īrijā, Vācijā, Anglijā, Luksemburgā, Spānijā, Francijā, Austrālijā, Beļģijā un Norvēģijā. Piedaloties mūzikas, mākslas un valodas radošajās darbnīcās, viņi iepazīs latviešu folkloras mantojumu un tuvināsies tā vērtībām. Izbraucienos uz Vidzemes jūrmalu, Lēdurgas dendroloģisko parku un Tērvetes dabas parku, viņi iepazīs Latvijas dabas un kultūrvēstures vērtības, tuvināsies Latvijas realitātei un kultūrtelpai un attīstīs latviešu valodas prasmes. Daļai no nometnes dalībniekiem šī nometne turpinās un papildinās iepriekšējā vasarā iesākto tēvu zemes iepazīšanu. Projekta un programmas nozīmības akcentēšanai tiks īstenota publicitātes programma, kuras ietvaros par Latvijā un diasporā dzīvojošo Latvijas bērnu vajadzībām tiks vēstīts ne tikai sabiedrībai, no kuras viņi nāk, bet arī politiķiem, kas veido valsts nākotni.

Piešķirtais finansējums: 12 993,33 EUR / 9 131.76 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/SP/06
Projekta īstenotājs: Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMS
Sadarbības partneris: Limbažu novada pašvaldības Limbažu muzejs, Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrība
Īstenošanas vieta: Limbažu novads, Limbažu pagasta Lādezers
Statuss: Noslēgts līgums