sif-jauns-kras


“Lai mūžam balti būtu mēs! (J.Jaunsudrabiņš)”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017

Meklēt projektus

Projektā paredzēts sekmēt latviešu valodas apguvi, Latvijas kultūras un vēstures, dabas objektu un literāro darbu iepazīšanu, iesaistot 17 diasporas un 17 Latvijā dzīvojošos bērnus un jauniešus komunikatīvajās, radošajās un neformālajās nodarbībās.

Projekts tiek īstenots Latvijā, 7 dienu diennakts nometnē, kuras laikā notiek ekskursijas, iepazītas ievērojamas vietas Latgales, Zemgales, Vidzemes un Kurzemes novados, bērni atklāj sev Latvijas dabas bagātības, Latvijas vēsturi. Nometne notiek Aknīstes novadā, Gārsenes pilī.

Projekta rezultātā bērni uzlabo latviešu valodas prasmes, spēj prezentēt guvumu valsts valodā un apzinās un popularizē Latvijas tēlu mītnes zemēs, dalībnieki ir iepazinuši interesantus objektus Latvijā, J. Jaunsudrabiņa "Balto grāmatu", dzeju un tēlotājmākslu. Bērni apzinās Latvijas nacionālos simbolus, unikālo vidi, augus un dzīvniekus, ir ieguvuši draugus un priekšstatus par Latvijas vēsturi.

Katrs dalībnieks ir izveidojis nometnes dienasgrāmatu "Raibā grāmata" par projektā piedzīvoto, izjusto, redzēto un paveikto.
Projekta rezultātus multiplicējam reģionālajā laikrakstā, internetā. Nometnes laikā ar bērnu līdzdalību ir veidota prezentācija un video filma "Piemini Latviju!".

Projekta rezultātā ir radīta labvēlīga vide diasporas bērnu un jauniešu integrēšanai latviešu valodas un kultūras vidē, iepazīstot Latvijas novadus, latviešu literatūru (J. Jaunsudrabiņš), Latvijas valsts, kultūras un vēsturiskos objektus, dabu, kā arī apzinoties latviešu nacionālo identitāti, veicinot patriotisma un piederības sajūtu Latvijas valstij, veidojot toleranci attiecībā pret Latvijas diasporai piederošajiem, iepazīstinot tautiešus ārzemēs ar Latviju un sekmējot reemigrāciju.

Piešķirtais finansējums: 13 000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/SP/18
Projekta īstenotājs: Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA"
Sadarbības partneris: Daugavpils pilsētas dome, Latviešu biedrība Īrijā
Īstenošanas vieta: Daugavpils pilsēta un Aknīstes novads
Statuss: Noslēgts līgums