Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


“Stūru stūriem tēvu zeme”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017

Search projects

Projekts „Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Stūru stūriem tēvu zeme!"" tiks īstenots Gulbenes novada Rankas pagastā laika periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 30.augustam. Projekta ietvaros no 2017.gada 31.jūlija līdz 7.augustam norisināsies 8 dienu gara vasaras nometne Latvijas un latviešu diasporas bērniem vecumā no 7 līdz 16 gadiem.

Projekta mērķis – saglabāt diasporas saikni ar Latviju, stiprināt tās nacionālo identitāti, celt bērnu un viņu ģimeņu nacionālo lepnumu, īstenojot vasaras nometni Latvijas un diasporas bērniem.

Projekta mērķa grupa – 15 Latvijas bērni un 15 latviešu diasporas bērni no dažādām valstīm vecumā no 7 līdz 16 gadiem.

Nometnes „Stūru stūriem tēvu zeme!" laikā dalībnieki izzinās 4 Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, iesaistoties dažādās aktivitātēs – Latvijas puzles veidošana, ekskursijas, latviešu tautas deju un dziesmu apguve, senlaiku mūzikas instrumentu iepazīšana, radošās darbnīcas.
Aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks attīstīta un veicināta bērnu interese par dabas un kultūras mantojumu, dažādiem arodiem, kā arī sekmēta Latvijas vēstures un valodas apguve.

Plānotie rezultāti:
1) noorganizēta 8 dienu vasaras nometne;
2) nometnē iesaistīti 15 Latvijas un 15 latviešu diasporas bērni;
3) sekmēta diasporas bērnu latviešu valodas apguve;
4) veicināta diasporas bērnu izpratne par Latviju, tās dabu, kultūru un vēsturi;
nometnes dalībnieki iepazīstināti ar Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem.

Amount of Grant Awarded: 10 500,00 EUR / 7 379.44 LVL;
Project number: 2017.LV/SP/01
Project Promoter: Biedrība "Dēms"
Partner(s): Gulbenes novada dome, Rankas pamatskola, Rankas attīstības biedrība, Northemptonas Latviešu nedēļas nogales papildskola "Sprīdītis"
Place of implementation: Gulbenes novads
Status: Noslēgts līgums