sif-jauns-kras


“Gājputnu mantojums”

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017

Поиск проектов

Oписание

Projekts "Gājputnu mantojums" ir turpinājums īstenoto projektu "Gājputni", "Gājputni atgriežas" un "Gājputni nāk" aktivitātēm. Projekts vērsts uz Latvijā un latviešu diasporās un Skandināvijas valstīs dzīvojošo bērnu iesaistīšanu kopīgā projektā, ar mērķi veicināt diasporas bērnu saikni ar Latviju un stiprināt bērnu nacionālo identitāti. Projekta mērķa grupa ir 30 Latvijā, Eiropas un Skandināvijas valstīs dzīvojošie latviešu bērni vecumā no 9 – 15 gadiem. Projekta mērķis ir saglabāt ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti un veicināt pilsonisko līdzdalību valsts sabiedriski politiskajā dzīvē, Abgunstes muižā īstenojot vasaras nometni. Projekts paredz sekot Latvijas simtgades programmas virzieniem un ar dažādu neformālās izglītības metožu starpniecību aicināt bērnus posties svētkiem, iepazīt vēstures procesus un mantojumu – Latvijas dabu, amatniecību, arhitektūru, modi, gastronomiju, stiprināt bērnu piederības sajūtu un lepnumu par Latviju. 30 bērni piedalīsies 6 dienu vasaras nometnē Abgunstē, līdzdarbojoties dažādās darbnīcās, apgūstot latviešu kultūru, tradīcijas, vēsturi, sekmējot latviešu valodas apguvi. Nometnes ietvaros nometnes dalībniekiem tiks organizēta ekskursija Jelgavas novadā un Tērvetes dabas parkā. Nometnes noslēgumā tiks rīkots atvērts noslēguma pasākums "Gājputnu mantojums". Paredzams, ka projekta rezultātā paaugstināsies savstarpējā saikne strap Latvijā dzīvojošiem bērniem un Latvijas diasporas bērniem, stiprināta Latvijas diasporā dzīvojošo bērnu nacionālā identitāte un piederība latviskajai kultūrtelpai, kas motivētu kādreiz atgriezties Latvijā.

Информация

предоставил финансирование: 10 996,43 EUR / 7 728.33 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/SP/13
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"
Партнер: Jelgavas novada pašvaldība
Место реализации: Jelgavas novads
Cтатус: заключён договор

Документы

Документы