Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Tiks veikta dzimuma aspekta ietekmes analīze valst[..]

Tiks veikta dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Logo ESF

Tiks veikta dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos

Sabiedrības integrācijas fonds š.g. 11. jūlijā parakstījis līgumu ar personu apvienību SIA "Oxford Research Baltics" un "Oxford Research AB" par dzimuma aspekta ietekmes analīzi valsts un pašvaldību budžeta procesos. Analīzi plānots veikts līdz šā gada decembra beigām.

Pakalpojuma līguma ietvaros SIA "Oxford Research Baltics" un "Oxford Research AB" analizēs Aizkraukles novada pašvaldības budžeta programmu, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras budžeta apakšprogrammu "Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana". Minētās budžeta programmas tiks vērtētas 3 gadu griezumā - analizējot budžeta pieņemšanas procesu, plānoto un faktisko finanšu līdzekļu izlietojumu, plānotās un faktiski īstenotās aktivitātes, plānotos un faktiski sasniegtos rezultātus un šo procesu ietekmi uz sieviešu un vīriešu situāciju. Pamatojoties uz šīs analīzes rezultātiem, pētnieki izstrādās rekomendācijas par nepieciešamajām izmaiņām un pilnveidojumiem, kas veicami budžeta veidošanas procesos sieviešu un vīriešu nevienlīdzīgas situācijas mazināšanai, kā arī sagatavos metodoloģiskus ieteikumus nacionālās politikas novērtēšanas instrumentu pilnveidošanai. Papildus tiks apskatīta Somijas, Zviedrijas, Nīderlandes un Norvēģijas prakse šīs pieejas izmantošanā un to pieredzes izmantošanas un adaptēšanas iespējām Latvijā.

Pētījuma noslēguma posmā, š.g. decembrī, tiks organizētas vairākas tikšanās un semināri ar valsts un pašvaldību darbiniekiem par dzimuma aspekta integrēšanas budžeta veidošanas procesā (Gender budgeting) pieeju, kā arī būs pieejami uzskates materiāli ar pētījuma rezultātiem un rekomendācijām par dzimuma aspekta pieejas izmantošanas metodēm un lietderību valsts un pašvaldību iestādēs.

Pakalpojums par dzimuma aspekta ietekmes analīzi valsts un pašvaldību budžeta procesos tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Vairāk par projektu šeit.

Kontaktinformācija:
Aija Rūse
Konsultante dzimuma aspekta integrēšanā budžeta veidošanas procesā
Tālr. 26400288
e-pasts: