Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


“Kopīgi soļi”

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017

Meklēt projektus

Apraksts

Mērķis veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, sekmējot gan mazākumtautību, gan latviešu vēsturiskā un nacionālā mantojuma saglabāšanu, gan dažādu tautību pārstāvju iesaisti aktivitātēs, kas rezultātā veicinās saliedētību un pilnvērtīgu mazākumtautību iekļaušanu Latvijas sabiedrībā un stiprinās piederības sajūtu Latvijai, gan arī veicinās mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesumu Latvijas sabiedrības kopējam labumam.

Aktivitātes:
- Piedzīvojumu pārgājiens Ziemassvētku kauju vietās Zemgalē;
- Vēstures notikuma - Latvijas Republikas proklamēšanas dienas- teatralizēta rekonstrukcija;
- Izglītojošs, lokālpatriotisma veicinošs pasākums „Latviskums caur kultūru un tradīcijām";
- Debates par mūsdienu pasaules vērtībām.

Plānotie rezultāti:
- tiks pievērsta uzmanība lokālpatriotisma veicināšanai īpaši jauniešu vidū, jo ir svarīgi lepoties un cienīt pašiem savu pilsētu/valsti un paust citiem savas dzimtenes vērtību;
- piedaloties aktivitātēs ar neformālas izglītības paņēmieniem, jaunieši saņems jaunas zināšanas un prasmes, attīstīs savu iniciatīvu un radošumu;
- tiks pievērsta jauniešu uzmanība mūsdienu pasaules vērtībām;
- veicināta pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte jauniešu vidū Jelgavā, Latvijā kopumā.
- dialogs un mijiedarbība palīdzēs jauniešiem izprast citu kultūru īpatnības un komunicēt ar cilvēkiem no dažādām vidēm un kultūrām.
- tiks celta iesaistīto NVO kapacitāte un sekmēta sadarbība ar citām NVO, Jelgavas pilsētas pašvaldības un valsts iestādēm.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 4382,65 EUR / 3 080.14 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/MTSP/01
Projekta īstenotājs: Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”
Īstenošanas vieta: Jelgavas novads
Īstenošanas ilgums: 15.05.2017. – 31.10.2017.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli