sif-jauns-kras


“Piederības iedvesma Latvijas valstij Ita Kozakēviča”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017

Meklēt projektus

Projekta darbība norisinās Jēkabpils pilsētā un novadā, tā būtība ir iedvesmot šodienas mazākumtautību un latviešu jauniešus sadarboties sabiedrības veidošanās un vienotības procesu pētījumos par Atmodas laika poļu tautības žurnālistes Itas Kozakēvičas personības nozīmi un darbību tolerantākas, integrētas un savstarpējā cieņā balstītas Latvijas sabiedrības radīšanā.

Kā četru skolu 56 jauniešu pētījumu rezultātu plānots izveidot ceļojošo izstādi, kuras atklāšanā interaktīvā diskusijā jauniešu auditorijā risināt jautājumus par mazākumtautību nozīmi pilsoniskas sabiedrības Latvijā veidošanā. Papildus projektā plānots restaurēt un ar šodienas sabiedrisko procesu atspoguļojumiem uzlabot 90-tos gados tapušu filmu par Itu Kozakēviču, kā arī plašākai sabiedrībai popularizēt viedokli par vienotas Latvijas sabiedrības nepieciešamību, uzsverot ikvienas mazākumtautības unikalitātes pienesumu. Projekta noslēgumā tiks organizēts izbrauciens uz vietām, kas saistītas ar I. Kozakēviču.

Projekta sasniedzamais rezultāts būs jaunu zināšanu un sadarbības prasmju iegūšana, etnisko grupu un pamatnācijas saliedēšanas veicināšana. Ar apkopoto informāciju plānots iepazīstināt arī citas Jēkabpils un tuvākās apkārtnes skolas un pēc tam savāktos materiālus nodot Jēkabpils muzejam.

Piešķirtais finansējums: 5000,00 EUR / 3 514.02 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/MTSP/02
Projekta īstenotājs: Biedrība "Rodacy"
Īstenošanas vieta: Jēkabpils novads