Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


“Piederības iedvesma Latvijas valstij Ita Kozakēviča”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017

Search projects

Projekta darbība norisinās Jēkabpils pilsētā un novadā, tā būtība ir iedvesmot šodienas mazākumtautību un latviešu jauniešus sadarboties sabiedrības veidošanās un vienotības procesu pētījumos par Atmodas laika poļu tautības žurnālistes Itas Kozakēvičas personības nozīmi un darbību tolerantākas, integrētas un savstarpējā cieņā balstītas Latvijas sabiedrības radīšanā.

Kā četru skolu 56 jauniešu pētījumu rezultātu plānots izveidot ceļojošo izstādi, kuras atklāšanā interaktīvā diskusijā jauniešu auditorijā risināt jautājumus par mazākumtautību nozīmi pilsoniskas sabiedrības Latvijā veidošanā. Papildus projektā plānots restaurēt un ar šodienas sabiedrisko procesu atspoguļojumiem uzlabot 90-tos gados tapušu filmu par Itu Kozakēviču, kā arī plašākai sabiedrībai popularizēt viedokli par vienotas Latvijas sabiedrības nepieciešamību, uzsverot ikvienas mazākumtautības unikalitātes pienesumu. Projekta noslēgumā tiks organizēts izbrauciens uz vietām, kas saistītas ar I. Kozakēviču.

Projekta sasniedzamais rezultāts būs jaunu zināšanu un sadarbības prasmju iegūšana, etnisko grupu un pamatnācijas saliedēšanas veicināšana. Ar apkopoto informāciju plānots iepazīstināt arī citas Jēkabpils un tuvākās apkārtnes skolas un pēc tam savāktos materiālus nodot Jēkabpils muzejam.

Amount of Grant Awarded: 5000,00 EUR / 3 514.02 LVL;
Project number: 2017.LV/MTSP/02
Project Promoter: Biedrība "Rodacy"
Place of implementation: Jēkabpils novads