sif-jauns-kras


“Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības!”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017

Meklēt projektus

Mērķis: ebreju, krievu un latviešu bērniem un jauniešiem veicināt savstarpēju izpratni, sadarbību kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju kultūru, mūziku un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē.

Mērķa grupa: ebreju, krievu un latviešu bērni un jaunieši
Īstenošanas vieta – Rīga

Galvenās aktivitātes:
1) Seminārs
2) Pētijums "Ebreju mūzika Latvijā"
3) Konference „Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības!"

Rezultāti – Veicināta:
• ebreju bērnu un jauniešu pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana,
• Latvijas ebreju kopienas etniskās unikalitātes pienesums Latvijas sabiedrības kopējam labumam,
• ebreju un krievu tautības pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos,
• ebreju, krievu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai.Projekta rezultāti:

pdfEbreju mūzikas bagātības - prezentācija

Piešķirtais finansējums: 5000,00 EUR / 3 514.02 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/MTSP/03
Projekta īstenotājs: Biedrība „Goraļ”
Īstenošanas vieta: Rīga