sif-jauns-kras


Ar roku uz pulsa

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir uzlabot un papildināt portāla www.baltic-ireland.ie saturu un veicināt satura veidošanā iesaistīto žurnālistu, korespondentu, fotokorespondentu un redaktoru sadarbību ar Latvijas medijiem, kā arī apgūt un ieviest interneta mediju jaunās metodes, piemēram, teksta tiešraides no notikuma vietas.

Projekta īstenošanas laikā portāla saturā papildus iekļaut ne vien informatīvi izglītojošus, bet arī analītiskus rakstus un intervijas, pievērsties pētnieciskajai žurnalistikai un maksimāli atspoguļot diasporas aktivitātes saistībā ar gaidāmo Latvijas simtgadi un svarīgiem pasākumiem diasporā.

Projekta rezultātā tiks:
1. Organizēta tikšanos/diskusiju, kura piedalīsies Īrijas un Latvijas žurnālistu/publicisti.
2. Ieviesta teksta tiešraides metode.
3. Papildināts portāla saturs ar materiāliem par diasporas tematiku un publikācijām Latvijas simtgades kontekstā.Projekta rezultāti:

1. "Vai Īrijas latvieši balsoja Latvijas pašvaldību vēlēšanās?"

Materiāla sagatavošanai tika aptaujātas desmit Latvijas pašvaldību Vēlēšanu komisijas, lai noskaidrotu, cik aktīvi/neaktīvi ir bijuši ārvalstu latvieši, lai izmantotu savas tiesības un lemtu par savas pilsētas vai novada nākotni. Publikāciju sagatavoja Sandra Bondarevska.
http://baltic-ireland.ie/2017/06/38569/

2. "Sirdī esam latvieši"
Materiāla sagatavošanai tika veikta aptauja, izmantoti "Gemius" statistikas dati, ka arī raksta autore Laima Ozola reportāžas veidošanai devās uz Īrijā lielāko Jāņu svinēšanas pasākumu, kas notika Co Cavan, Īrijā. Materiālu vizuāli papildina 40 fotogrāfijas.
http://baltic-ireland.ie/2017/06/38754/

3. Teksta tiešraide
"Lieliem soļiem tuvojas Eslingena"
http://baltic-ireland.ie/2017/06/38633/
"Latvieši satiekas Eslingenā" (tiešraide)
http://baltic-ireland.ie/2017/06/38669/
"Tiksimies Eslingenas simtgadē"
http://baltic-ireland.ie/2017/06/38706/

4. "EM pēdējais mēģinājums pierādīt, ka Reemigrācijas plāns tomēr devis kādu labumu"
Analītisks raksts, kurā iztirzāts šogad tapušais un Ministru Kabinetā apstiprinātais Ziņojums par Reemigrācijas plāna izpildi. Raksta autore Sandra Bondarevska. Raksts vizuāli papildināts ar divām orģinālkarikatūrām.
http://baltic-ireland.ie/2017/07/39004/

5. "Diasporas nozaru ekspertu zinātības un pieredzes apzināšana"
Reportāža no Latvijas, kurp devās žurnāliste Inguna Mieze. Raksts atspoguļo Eiropas Latviešu apvienības (ELA), sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā un Saeimu rīkoto sadarbības forumu, kas bija vērsts uz diasporas nozaru ekspertu zinātības un pieredzes apzināšanu. Materiālu vizuāli papildina 16 fotogrāfijas.
http://baltic-ireland.ie/2017/07/39084/

6. "Mēs veidojam vēsturi"
Laimas Ozolas reportāža un vērtējums par pirmo Eiropas latviešu kongresu, kas notika no 28. līdz 30. jūlijam un kuru rīkoja Eiropas latviešu apvienība (ELA).
Reportāžu vizuāli papildina 60 fotogrāfijas.
http://baltic-ireland.ie/2017/07/39111/

7. "Esiet pazīstami – nākamais Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis"
Paplašināta intervija ar jauno Latvijas vēstnieku Īrijā Jāni Sīli, iekļaujot tajā arī izklāstu par vēstniecības plāniem un prioritātēm saistībā ar diasporu - latviešiem Īrijā. Interviju sagatavoja Laima Ozola.
http://baltic-ireland.ie/2017/08/39183/

Interviju sērija. "Latvieši dažādās pasaules malās par latviskuma saglabāšanu diasporā".
Interviju sērijā par to, kā dažādās pasaules malās latvieši cenšas saglabāt savu latvisko identitāti, iekļautas trīs intervijas, sarunājoties ar latviešiem no Austrālijas, ASV un valsts Eiropas sirdī – Luksemburgas. Interviju sēriju sagatavoja žurnāliste Sandra Bondarevska.

8. Interviju sērija. Māra Priedkalns no Austrālijas
http://baltic-ireland.ie/2017/08/39266/;
http://baltic-ireland.ie/2017/08/39273/

9. Interviju sērija. Inta Lāčplēse no ASV
http://baltic-ireland.ie/2017/08/39291/

Raksts par Īrijas žurnālistu tikšanos ar Latvijas publicistu Ivaru Ījabu. Raksta nosaukums - "Īrijas žurnālisti diskutē ar publicistu Ivaru Ījabu". Raksta autore Sandra Bondarevska.
http://baltic-ireland.ie/2017/08/39834/

10. Interviju sērija. Gita Krastiņa no Luksemburgas
http://baltic-ireland.ie/2017/09/39336/;
http://baltic-ireland.ie/2017/09/39346/

11. "Konferencē meklē kopsaucēju Latvijas un diasporas sadarbībai"
Publikācija stāsta par 29. septembrī, Latvijas Universitātē (LU) notikušo zinātnisko konferenci "Latvija diasporai un diaspora Latvijai", kurā tika skatīti jautājumi, kas skar abas puses – Latviju un diasporu, kā arī reemigrantus. Publikāciju sagatavoja žurnāliste Laima Ozola. Materiālu vizuāli papildina 20 fotogrāfijas.
http://baltic-ireland.ie/2017/09/39582/

12. "Īrijas latvieši mīl Latviju, jo tur dzīvo viņu radi un draugi"
Raksts, kas meklē un analizē iemeslus, kāpēc latvieši Īrijā mīl vai nemīl Latviju un ko mēs katrs saprotam ar vārdu "Latvija". Sagatavošanai izmantota aptauja. Materiālu sagatavoja žurnāliste Sandra Bondarevska.
http://baltic-ireland.ie/2017/09/39518/

13. "Zaļajā salā dzīvo 1136 personas, kurām ir Īrijas/Latvijas dubultpilsonība"
Žurnālistes Ingunas Miezes statistikas apkopojums par latviešiem Īrijā, par pamatu ņemot un analizējot Īrijas Centrālais statistikas biroja (CSO) datus.
http://baltic-ireland.ie/2017/09/39516/

14. "Saruna ar R.Jansonu. Par Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas darbu un plāniem turpmāk"
Paplašināta intervija Rīgā ar Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vadītāju Ritvaru Jansonu. Materiālu sagatavoja žurnāliste Sandra Bondarevska.
http://baltic-ireland.ie/2017/10/39632/

15. "Zane Sutra: Katram mums ir savs brīnišķīgs ceļš, kas ir ierakstīts debesīs"
Paplašināta intervija ar mākslinieci Zani Sutru, kas dzīvo un strādā Īrijā un guvusi ievērojamu atzinību. Materiālu sagatavoja žurnāliste Inguna Mieze. Publikāciju vizuāli papildina 16 fotogrāfijas.
http://baltic-ireland.ie/2017/10/39725/

16. "Pateicoties ĀM atbalstam, sabiedriskā dzīve Īrijā kļūst krāsaināka"
Laimas Ozolas apkopots un sagatavots pārskats par LR Ārlietu ministrijas piešķīrumiem Īrijas diasporas organizācijām un kompānijas "Sergevi" īstenotā projekta – viktorīnas–sadraudzības spēles "Latvju raibā Dzīvesziņa", kā viena no ĀM atbalstītajiem projektiem, atspoguļojums. Publikāciju vizuāli papildina 40 fotogrāfijas.
http://baltic-ireland.ie/2017/10/39773/

Piešķirtais finansējums: 9797,40 EUR / 6 885.65 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/MA/DM/02
Projekta īstenotājs: IMLO Lat-Ireland.Ltd
Īstenošanas vieta: Īrija, Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.06.2017.-31.10.2017.

Visi projekta "Ar roku uz pulsa" ietvaros sagatavotie materiāli ir atrodami atverot portāla saiti

http://baltic-ireland.ie/tag/mediju-projekts-2017/page/2/