sif-jauns-kras


Latvija - tie esam mēs visi

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017

Meklēt projektus

Projekts "Latvija- tie esam mēs visi" paredz no jūnija līdz oktobrim sagatavot, izdot un izplatīt 37 710 eksemplāru lielā tirāžā 9 reģionālajos laikrakstos Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē - "Kurzemes Vārdā" Liepājā, "Saldus Zemē" Saldū, "Kurzemniekā" Kuldīgā, "Talsu vēstīs" Talsos, "Zemgalē" Dobelē, "Auseklī" Limbažos, "Druvā" Cēsīs, "Liesmā" Valmierā un "Starā" Madonā- 5 speciāli sagatavotus rakstu pielikumus (4 lpp apjomā melnbaltu uz avīžpapīra) latviešu valodā, kas aktualizēs Latvijas reģionos dzīvojošām mazākumtautībām nozīmīgus jautājumus un sniegs ieguldījumu sabiedrības integrācijā. Papildus nodoršināsim arī šīs pašas informācijas pieeju auditorijām reģionālajos portālos www.liepajniekiem.lv, www.sz.lv, www.edruva.lv, www.eliesma.lv, www.auseklis.lv, www.estars.lv, www.kurzemnieks.lv, www.talsuvestis.lv, www.zemgalesia.lv, tādejādi uzrunājot gan tradicionālās preses piekritējus, gan interneta lietotājus. Kā arī reģionālā televīzija "TV Kurzeme" sagatavos televīzijas raidījumu par mazākumtautību dzīvi Latvijā.Projekta rezultāti:

https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/raidijumi/novadi-dzivo-210442

Piešķirtais finansējums: 28340,00 EUR / 19 917.47 LVL;
Projekta numurs: 2017/LV/MA/MT/01
Projekta īstenotājs: SIA "Kurzemes Vārds"
Īstenošanas vieta: Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.06.2017.-31.10.2017.

https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/raidijumi/novadi-dzivo-210442