sif-jauns-kras


Saliedētā Latvija

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017

Meklēt projektus

Lai veicinātu valstisko apziņu un uzlabotu un saglabātu mazākumtautības saikni ar valsti, laikrakstā „Diena" tiks veidota rakstu sērija, kas skar izglītības, kultūras, kā arī (bet ne tikai) integrācijas tematikas kopsakarā ar mazākumtautībām, proti, tematikas, kuru mērķis ir veicināt noteiktās iedzīvotāju grupas piederības sajūtu. Satura pamatā izteikts uzsvars būs uz cilvēk-stāstu atspoguļošanu, lai uzrunātu mērķauditoriju par integrēšanās pozitīvajām iezīmēm. Tāpat, ņemot vērā, ka apstākļu, kāpēc kāda noteikta cilvēku grupa nejūtas piederīga valstij var būt ļoti daudz, ar redakcionālu saturu tiks izcelti Latvijas sabiedrību vienojošas vērtības. Vienlaikus, ņemot vērā, ka ar mediju tiek uzrunāta arī latviešu auditorija, ar projekta palīdzību pastāv vienreizēja iespēja ilgtermiņā izglītot arī latviešu auditoriju, lai veicinātu toleranci un izpratni pret projekta mērķauditoriju, jo tieši līdzcilvēku attieksme var būt noteicošais piederības sajūtas veidošanai.Projekta rezultāti:

https://www.diena.lv/atslegvards/saliedeta-latvija

Piešķirtais finansējums: 9631,82 EUR / 6 769.28 LVL;
Projekta numurs: 2017/LV/MA/MT/04
Projekta īstenotājs: SIA "Izdevniecība Dienas Mediji"
Īstenošanas vieta: Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.07.2017.-31.10.2017.

https://www.diena.lv/atslegvards/saliedeta-latvija