sif-jauns-kras


Saliedētā Latvija

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017

Поиск проектов

Lai veicinātu valstisko apziņu un uzlabotu un saglabātu mazākumtautības saikni ar valsti, laikrakstā „Diena" tiks veidota rakstu sērija, kas skar izglītības, kultūras, kā arī (bet ne tikai) integrācijas tematikas kopsakarā ar mazākumtautībām, proti, tematikas, kuru mērķis ir veicināt noteiktās iedzīvotāju grupas piederības sajūtu. Satura pamatā izteikts uzsvars būs uz cilvēk-stāstu atspoguļošanu, lai uzrunātu mērķauditoriju par integrēšanās pozitīvajām iezīmēm. Tāpat, ņemot vērā, ka apstākļu, kāpēc kāda noteikta cilvēku grupa nejūtas piederīga valstij var būt ļoti daudz, ar redakcionālu saturu tiks izcelti Latvijas sabiedrību vienojošas vērtības. Vienlaikus, ņemot vērā, ka ar mediju tiek uzrunāta arī latviešu auditorija, ar projekta palīdzību pastāv vienreizēja iespēja ilgtermiņā izglītot arī latviešu auditoriju, lai veicinātu toleranci un izpratni pret projekta mērķauditoriju, jo tieši līdzcilvēku attieksme var būt noteicošais piederības sajūtas veidošanai.Результаты проекта:

https://www.diena.lv/atslegvards/saliedeta-latvija

предоставил финансирование: 9631,82 EUR / 6 769.28 LVL;
Номер проекта: 2017/LV/MA/MT/04
Исполнитель проекта: SIA "Izdevniecība Dienas Mediji"
Место реализации: Latvija
Период проетка: 01.07.2017.-31.10.2017.

https://www.diena.lv/atslegvards/saliedeta-latvija