sif-jauns-kras


Trīs ceturtdaļas

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017

Search projects

Description

Projekta "Trīs ceturtdaļas" mērķis ir veidot un atspoguļot sabiedriski nozīmīgu un kvalitatīvu saturu, nodrošinot informācijas pieejamību uz vienlīdzīgu iespēju principa personām ar invaliditāti.

Projekta galvenais uzdevums ir izveidot un pārraidīt četrus, katru 26 minūtes garu, kvalitatīvus raidījumus "Trīs ceturtdaļas" pārraidīšanai kanālā Re:TV 2017. gada vasarā, kā arī svarīgākos tematus atspoguļot Neatkarīgajā Rīta avīzē. Tāpat raidījumi un to atsevišķas daļas būs redzami lietotnē LMT straume un populārākajos sociālajos tīklos, kā arī apvienības "Apeirons" mājas lapā www.apeirons.lv.

Raidījuma tiešā mērķauditorija ir personas ar invaliditāti, savukārt netiešā mērķauditorija ir personu ar invaliditāti ģimenes locekļi un sabiedrība kopumā.

Katrs raidījums sastāv no vairākām daļām, kas atspoguļo gan nesenus notikumus un jaunumus, stāsta par vienkāršiem, bet būtiskiem vides pieejamības risinājumiem, analizē svarīgas aktualitātes, kā arī pēta tūrisma un ekstrēmās atpūtas iespējas personām ar invaliditāti.Project results:

http://www.apeirons.lv/new/?page=6&sub=26&id_cont=3599
http://www.apeirons.lv/new/?page=1&sub=26&id_cont=3611
http://www.apeirons.lv/new/?page=6&sub=26&id_cont=3634
http://www.apeirons.lv/new/?page=6&sub=26&id_cont=3655

Information

Amount of Grant Awarded: 9793,88 EUR / 6 883.18 LVL;
Project number: 2017.LV/MA/PI/05
Project Promoter: Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""
Place of implementation: Latvija
Duration of the project: 05.06.2017.-31.10.2017.

Documents

http://www.apeirons.lv/new/?page=6&sub=26&id_cont=3599
http://www.apeirons.lv/new/?page=1&sub=26&id_cont=3611
http://www.apeirons.lv/new/?page=6&sub=26&id_cont=3634
http://www.apeirons.lv/new/?page=6&sub=26&id_cont=3655

Documents