Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Tiks izstrādāti iekļaujošas darba vides izvērtējum[..]

Tiks izstrādāti iekļaujošas darba vides izvērtējuma kritēriji

Logo ESF

Tiks izstrādāti iekļaujošas darba vides izvērtējuma kritēriji

Sabiedrības integrācijas fonds š.g. 15.septembrī parakstījis līgumu ar biedrību "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" un SIA "Turn Digital" par iekļaujošas darba vides izvērtējuma kritēriju izstrādi.

Pakalpojuma ietvaros biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" un SIA "Turn Digital" izstrādās objektīvus un vienojošus kritērijus, kas dos iespēju pārvaldīt un izcelt gan dažādu uzņēmumu (gan lielu, gan vidēju, gan mazu), gan valsts un pašvaldību institūciju, gan nevalstisko organizāciju darba vides atvērtību un piemērotību dažādībai. Noteiks efektīvākos un mērķtiecīgākos turpmāk īstenojamos atbalsta pasākumus darba devējiem, kas palīdzētu apzināties, ieviest un attīstīt iekļaujošas darba vides un dažādības vadības politiku un kuri kalpos par pamatu turpmākiem izpratni veicinošiem un citiem atbalsta pasākumiem darba devējiem iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai projekta īstenošanas laikā no 2018. līdz 2022.gadam

Lai veicinātu diskriminācijas gadījumu novēršanu darba attiecībās un sekmētu darba devēju atvērtību dažādības vadībai, projektā ir plānots veikt secīgas darbības (1) izstrādāt kritērijus darba devēju iekļaujošas darba vides izvērtēšanai; (2) nodrošināt atbalsta pasākumus darba devējiem iekļaujošas darba vides veicināšanai; (3) apkopot labās prakses piemērus un izteikt atzinību tiem darba devējiem, kuri ievieš dažādības vadības principus, atzīst dažādības vadības pozitīvo ietekmi uz darba vidi un konkurētspēju.

Vairāk par projektu šeit

Pakalpojums par iekļaujošas darba vides izvērtējuma kritēriju izstrādi tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

Kontaktinformācija:
Normunds Pīlips
Projektu nodaļa
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators
Tālr. +371 67 078 205
e-pasts: