Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts

Logo ESF

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts

Gan patvēruma meklētājiem, gan bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu ir iespēja saņemt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums sniedz atbalstu dažādu situāciju risināšanai un integrācijai jaunā vidē. Sociālie darbinieki un sociālie mentori ir kā padomdevēji un konsultanti, iedrošinātāji, atbalsta sniedzēji un aizstāvji, sadarbosies ar klientu un klienta ģimeni, palīdz atrast problēmu risinājumus un iejusties Latvijas sabiedrībā. Palīdzība visbiežāk tika sniegta dokumentu kārtošanā, pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, palīdzības punktiem un jurista/ psihologa konsultācijām. Klienti saņēmuši arī praktisku atbalstu sadzīvisku jautājumu risināšanā, tai skaitā veikti potenciālo dzīvesvietu meklējumi internetā un klātienē.

Infografika- sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu kopš 2016.gada aprīļa līdz 2017.gada 31.augustam ir saņēmuši 601 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu. No 2016.gada 1.decembra, kad atbalstu uzsāka sniegt biedrība "Patvērums "Drošā māja"", vidēji mēnesī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts tiek sniegts 173 cilvēkiem. Šā gada augustā sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts nodrošināts kopumā 129 personām, tai skaitā 56 sievietes un 73 vīrieši, to vidū 72 pilngadīgas un 57 nepilngadīgas personas. Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju centrā "Mucenieki" un ārpus tā gan patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros; gan personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi; gan personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu. Šā gada augustā sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts nodrošināts personām no 17 valstīm, t.sk. Sīrijas, Afganistānas, Tadžikistānas, Eritrejas u.tml.

Patvēruma meklētājs sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu var saņemt 3 mēnešus no ierašanās brīža Latvijā vai līdz brīdim, kad tiek piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss. Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu ir tiesības saņemt vēl 12 mēnešus.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanu pārtrauc, ja pakalpojuma saņemšanas laikā patvēruma meklētājs, bēglis vai persona ar alternatīvo satusu pamet Latviju.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Vairāk par pakalpojumu šeit.

Kontaktinformācija:
Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: