Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iep[..]

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu ”Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”

Logo ESF

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu "Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām"

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu "Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām" projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros.

Lai arī pēdējos gados veiktos pētījumos sociālās iekļaušanas un pret diskriminācijas politiku tiek pievērsta liela uzmanība, ar sociālo atstumtību un diskrimināciju saistītās problēmas sabiedrībā nav pietiekami apzinātas. Joprojām Latvijā saglabājas relatīvi augsti nabadzības vai sociālās atstumtības rādītāji, proti, 2015. gadā Latvijas nabadzības riskam bija pakļauti 424 tūkstoši jeb 21,8% iedzīvotāju. Šī personu grupa nespēj iekļauties sabiedrībā nabadzības, nepietiekamas izglītības, bezdarba, diskriminācijas u.c. apstākļu dēļ, kā rezultātā šīm personām ir liegta piekļuve pakalpojumiem un precēm, spēja īstenot savas tiesības un mainīt savu pastāvošo situāciju.

Pamatojoties uz pētījumu "Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību izpēte" iepirkuma ietvaros plānots nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (pārmaiņu aģentu un psihologa, jurista un karjeras konsultanta individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas un informatīvi izglītojošus pasākumus) sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā.

Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz: 2017.gada 30.oktobris plkst. 10.00.

Aicinām pieteikties!

Ar iepirkuma dokumentāciju varat iepazīties šeit

Kontaktinformācija:
Kristīne Kļukoviča
Sabiedrības integrācijas fonds
Motivācijas programmas koordinatore
Tālr. 26434764
e-pasts: