Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Noslēdzies izmēģinājumprojekts par dzimuma aspekta[..]

Noslēdzies izmēģinājumprojekts par dzimuma aspekta ietekmes analīzi valsts un pašvaldību budžeta procesos Latvijā

Noslēdzies izmēģinājumprojekts par dzimuma aspekta ietekmes analīzi valsts un pašvaldību budžeta procesos Latvijā


Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu SIA "Oxford Research Baltics" un "Oxford Research AB" veicis dzimuma aspekta ietekmes analīzi valsts un pašvaldību budžeta procesos.

Izmēģinājumprojekta ietvaros personu apvienība SIA "Oxford Research Baltics" un "Oxford Research AB" vērtēja dzimuma aspekta ietekmi (angļu val. – Gender Budgeting) divās budžeta programmās. Budžeta programmas skatītas trīs gadu griezumā - analizējot budžeta pieņemšanas procesu, plānoto un faktisko finanšu līdzekļu izlietojumu, plānotās un faktiski īstenotās aktivitātes, plānotos un faktiski sasniegtos rezultātus un šo procesu ietekmi uz sieviešu un vīriešu situāciju. Pamatojoties uz šīs analīzes rezultātiem, pētnieki izstrādājuši rekomendācijas sieviešu un vīriešu nevienlīdzīgas situācijas mazināšanai. Tāpat ir sniegts ieskats par Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Nīderlandes un Ukrainas pieredzi budžeta plānošanā, izmantojot Gender Budgeting pieeju.

Izmēģinājumprojekta laikā secināts:
• ņemot vērā to, ka līdz šim budžetu plānošanas procesos dzimuma aspekts nav iekļauts, budžeta ietekmes analīzei bieži vien trūkst kvalitatīvu datu dzimumu griezumā.
• Zināšanas un interese par dzimumu līdztiesības aspektu iekļaušanu plānošanas dokumentos, stratēģijās un budžetos ir salīdzinoši ierobežota - formālas barjeras dzimumu līdztiesības aspektu iekļaušanai plānošanas dokumentos nepastāv, bet tas arī netiek pieprasīts no uzraugošo institūciju puses.
• Citu valstu pieredze, kā arī izmēģinājumprojekta rezultāti apliecina, ka budžeta analīze dzimumu griezumā sniedz vērtīgu informāciju, kas citkārt netiek pamanīta.

Gender budgeting pieejas izmantošanas veicināšanai pētnieki rekomendē uzlabot datu vākšanas un apkopošanas statistikas sistēmu, iekļaujot dzimumu līdztiesības aspektu visos iespējamajos datu vākšanas līmeņos, kā arī aktīvi veicināt publiskās pārvaldes dalībnieku, kā arī sabiedrības izpratni par dzimuma aspekta ietekmes analīzes nozīmi gan valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu efektīvākai izmantošanai, gan dzimumu līdztiesības veicināšanai.

Pētījuma noslēgumā, šī gada decembrī, ar izmēģinājumprojekta rezultātiem tika iepazīstināta Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Aizkraukles novada domes darbinieki.

Pētījums "Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos" latviešu valodā

Pakalpojums par dzimuma aspekta ietekmes analīzi valsts un pašvaldību budžeta procesos tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Vairāk par projektu šeit.

Kontaktinformācija:
Aija Rūse
Konsultante dzimuma aspekta integrēšanā budžeta veidošanas procesā
Tālr. 26400288
e-pasts: