Print |

Home > News > News archive > News > Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iep[..]

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu „Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana”

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Logo ESF

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu

„Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana"

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu "Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana". Tā ietvaros plānots īstenot dažādām Latvijas sabiedrības mērķauditorijām paredzētas informatīvās aktivitātes, lai sabiedrībai veicinātu izpratni par pretdiskriminācijas, iecietības un dažādības jautājumiem, un mazinātu aizspriedumus pret dažādām diskriminācijas riskam pakļautām sociālajām grupām.

Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 9. februāris plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Ar iepirkuma dokumentāciju un iespēju iesniegt pieteikumu varat iepazīties šeit.
Ar sabiedrības informēšanas pasākumu programmu var iepazīties šeit.

Kontaktinformācija:
Normunds Pīlips
Projektu nodaļa
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators
Tālr. +371 67 078 205
e-pasts:

ESF projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) īstenošanai finansējums tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%).

 


Date of printing: 09.08.20