Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai altern[..]

Patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kas saņēmuši sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus, SOCIĀLAIS PORTRETS 2016/2017

Logo ESF

Patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu,
kas saņēmuši sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus,
SOCIĀLAIS PORTRETS
2016/2017

Kopš 2016.gada 6.aprīļa Latvijā tiek nodrošināts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Divu gadu laikā pakalpojumu ir nodrošinājušas divas biedrības – "Latvijas Sarkanais Krusts" un "Patvērums "Drošā māja". Pakalpojums tiek nodrošināts gan patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros, gan personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi, gan personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu. Kopumā pakalpojums ir sniegts 658 personām no Sīrijas, Eritrejas, Afganistānas, Irākas, Indijas, Krievijas, Baltkrievijas, Tadžikistānas un citām valstīm, no tiem 367 personas, kas pārvietotas ES pārvietošanas programmā, un 291 personai, kas ieradušās Latvijā patstāvīgi.

2016.gadā sociālie darbinieki un sociālie mentori sniedza atbalstu – 342 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Patvēruma meklētājs sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu var saņemt 3 mēnešus no ierašanās brīža Latvijā vai līdz brīdim, kad tiek piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss. Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu ir tiesības saņemt vēl 12 mēnešus.

Attiecīgi 2017.gadā sociālie darbinieki un sociālie mentori sniedza atbalstu 477 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, t.sk. personām, kas uzsāka saņemt pakalpojumu 2016.gadā, personām, kurām ir atjaunota pakalpojuma saņemšana, kā arī 316 personām, kas pirmreizēji 2017.gadā ir uzsākušas saņemt šo pakalpojumu.

Salīdzinot ar 2016.gadu vīriešu vidējais vecums - 32 gadi nav mainījies, bet sieviešu vidējais vecums ir palielinājies no 31 gada uz 33 gadiem. Savukārt bērnu skaits ir palicis nemainīgs, jo gan 2016.gadā, gan 2017.gadā tas sastādīja ~ 42% no kopējā apkalpoto personu skaita.

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda rīcībā esošas informācijas uz 2017.gada 31.decembri Latvijā (ārpus Patvēruma meklētāju centra "Mucenieki") dzīvoja 55 personas, kuras saņēma vai kuras bija saņēmušas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus, proti, 10 ģimenes un 12 indivīdi.

2016

SOCIĀLAIS PORTRETS 2016/2017

Pakalpojumu vidēji gadā nodrošināja 2 sociālie darbinieki un 10 sociālie mentori, kuri bija kā padomdevēji un konsultanti, iedrošinātāji, atbalsta sniedzēji un aizstāvji, sadarbojās ar klientu un klienta ģimeni, palīdzēja atrast problēmu risinājumus un iejusties Latvijas sabiedrībā. Palīdzība visbiežāk tika sniegta dokumentu kārtošanā, pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, palīdzības punktiem un jurista/ psihologa konsultācijām.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: