Home > Calls for Proposals > ARHĪVS > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2018 > Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana[..]

sif-jauns-kras


Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2018

Search projects

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības "Radošās Idejas" kapacitāti, īstenojot aktivitātes, kas vērstas uz biedrības darbības nodrošināšanu un paplašināšanu, pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanu un jaunu sabiedrības pārstāvju iesaisti Latvijas NVO.

Plānotās projekta aktivitātes: (1) Projekta vadība; (2) NVO administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai, tai skaitā biedrības darba plānošanas sanāksmes, biedrības stratēģijas 2014.-2020.gadam izvērtēšana un pilnveidošana un jaunu biedru piesaistes aktivitātes; (3) informatīva un izglītojoša atbalsta sniegšana NVO un neformālām interešu grupām to darbībai un mērķu sasniegšanai, tai skaitā biedrības mājas lapas satura pilnveidošana, tulkošana angļu un krievu valodās, mājaslapas mobilās versijas izstrāde; (4) starpkultūru dialogs starpetniskām aktivitātēm pilsoniskās līdzdalības paaugstināšanai, tai skaitā radošā meistarklase visiem sabiedrības interesentiem ar mērķi iepazīt Ziemeļlatgales mākslinieku darbus un radīt vismaz 10 jaunrades darbus veltītus Latvijas valsts dibināšanas valsts svētkiem ar to publisku izstādi kādā no Balvu pilsētas publiskā sektora iestādēm; (5) sabiedrības (t.sk. jauniešu) brīvprātīgā darba iniciēšana; (6) NVO un sabiedrības līdzdalības aktivitāšu veicināšana politikas veidošanas un īstenošanas procesā, tai skaitā dalība publiskās apspriedēs un atzinumu sniegšana par valsts politikas plānošanas dokumentiem; (7) finansējuma piesaistes aktivitātes, tai skaitā vietēja un starptautiska līmeņa projektu pieteikumu izstrāde.

Projekta mērķa grupas: dažādas tautības un vecuma sabiedrības interesanti – potenciālie NVO sektora dalībnieki, jaunie biedri, jaunieši, kas gatavi iesaistīties brīvprātīgajā darbā un Latvijas NVO sektorā.

Amount of Grant Awarded: 6999,93 EUR / 4 919.58 LVL;
Project number: 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/015
Project Promoter: Biedrība “Radošās Idejas”
Place of implementation: Rīga un Balvu novads
Duration of the project: 01.01.2018.-31.10.2018.