sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm”

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 13.03.2018.
Срок подачи заявок: 16.04.2018.
Финансирование: 140 864,40 EUR

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" ietvaros, kas tiek finansēts no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Kopējais 2018.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 140 864,40 EUR no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Finansējums tiks sadalīts tā, lai priekšroka tiktu dota partnerības projektiem ar dažādās valstīs dzīvojošo diasporas bērnu iesaisti.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
• organizācijai ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā;
• organizācijai ir iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā.

Programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 16.aprīlis (saņemšanas datums). Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 13.aprīlim.

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2018.gada 28.martā plkst. 10:00, Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvs Sabiedrības integrācijas fonda telpās.

pdfKonkurss

pdfFinanšu nosacījumi un finansēšanas kārtība

Проекты: 15 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība "Labdarības projektu atbalsta centrs"Latvijas elpa Iecavā 2019
2.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMSSatikšanās Tēvu zemē
3.Biedrība "Dēms"Rotā saule, rotā bite
4.Biedrība "Latvijas Mazpulki"Vidzemes augstiene izaicina
5.Nodibinājums "Zinātnes un inovāciju parks"Nometne "Inovators"
6.Biedrība "Latvijas Mazpulki"Zaļās brīvdienas Vidzemē
7.Biedrība "ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME"Ceļojums laikā. Latvijai 100
8.Kuldīgas kultūras biedrība "LĪVIJA"Vasaras skola "Mantojums"
9.Tradicionālās kultūras biedrība "MANTOJUMS"Latvijas bērnu nometne "Kokļu Skola"
10.Biedrība "Radošā apvienība "Piektā Māja""Iemērcu otu Latvijas krāsās
11.Biedrība "Pāvulēni"Raibās dienas Matīšos
12.Tradicionālās kultūras biedrība "MANTOJUMS"Latvijas bērnu nometne "Latvijas vasaras teātra pasakas"
13.Biedrība "Dēms"Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem "Sēd uz sliekšņa pasaciņa"
14.Biedrība "Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA""Kas ir mans zelts Latvijā?
15.Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks"Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem "Latvijas ceļvedis"