Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2018 > Limbažu fonda darbības stiprināšana

sif-jauns-kras


Limbažu fonda darbības stiprināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2018

Search projects

Projekta tiešais mērķis – nodibinājuma "Limbažu fonds" darbības kapacitātes stiprināšana un jaunu pasākumu ieviešana sabiedrības iesaistes līmeņa paaugstināšanai vietējās teritorijas attīstībā.

Projekta mērķa grupa: 12 Limbažu fonda dibinātāji, 10 fonda brīvprātīgie atbalstītāji, 25 pedagogi, 15 jaunieši un Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Projekta galvenās aktivitātes: Labdarības ideju integrēšanas skolu ikdienā, Limbažu fonda mājaslapas pilnveidošana, fonda dibinātāju un atbalstītāju pieredzes apmaiņas pasākumi, kā arī jaunas ziedojumu formas uzsākšana - Uzņēmēju Labdarības bumbu rallija loterija.
Sagaidāmie rezultāti: Noorganizēti pasākumi labdarības aktivitāšu integrēšanai skolu ikdienas darbā, veikta 2 jaunu ziedojumu piesaistes formu pasākumu īstenošana – Ziedotāju aplis un Uzņēmēju labdarības bumbu rallija loterija, paaugstināta Limbažu fonda darbības kapacitāte un efektivitāte, veicināta sabiedrības izpratne par filantropijas nozīmību un uzticība Limbažu fonda darbības mērķiem.

Amount of Grant Awarded: 6997,34 EUR / 4 917.76 LVL;
Project number: 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/002
Project Promoter: Nodibinājums "Limbažu fonds"
Place of implementation: Alojas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas novads
Duration of the project: 01.01.2018.-31.10.2018.