Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2018 > Limbažu fonda darbības stiprināšana

sif-jauns-kras


Limbažu fonda darbības stiprināšana

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta tiešais mērķis – nodibinājuma "Limbažu fonds" darbības kapacitātes stiprināšana un jaunu pasākumu ieviešana sabiedrības iesaistes līmeņa paaugstināšanai vietējās teritorijas attīstībā.

Projekta mērķa grupa: 12 Limbažu fonda dibinātāji, 10 fonda brīvprātīgie atbalstītāji, 25 pedagogi, 15 jaunieši un Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Projekta galvenās aktivitātes: Labdarības ideju integrēšanas skolu ikdienā, Limbažu fonda mājaslapas pilnveidošana, fonda dibinātāju un atbalstītāju pieredzes apmaiņas pasākumi, kā arī jaunas ziedojumu formas uzsākšana - Uzņēmēju Labdarības bumbu rallija loterija.
Sagaidāmie rezultāti: Noorganizēti pasākumi labdarības aktivitāšu integrēšanai skolu ikdienas darbā, veikta 2 jaunu ziedojumu piesaistes formu pasākumu īstenošana – Ziedotāju aplis un Uzņēmēju labdarības bumbu rallija loterija, paaugstināta Limbažu fonda darbības kapacitāte un efektivitāte, veicināta sabiedrības izpratne par filantropijas nozīmību un uzticība Limbažu fonda darbības mērķiem.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 6997,34 EUR / 4 917.76 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/002
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Limbažu fonds"
Īstenošanas vieta: Alojas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas novads
Īstenošanas ilgums: 01.01.2018.-31.10.2018.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli