Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2018 > Limbažu fonda darbības stiprināšana

sif-jauns-kras


Limbažu fonda darbības stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Projekta tiešais mērķis – nodibinājuma "Limbažu fonds" darbības kapacitātes stiprināšana un jaunu pasākumu ieviešana sabiedrības iesaistes līmeņa paaugstināšanai vietējās teritorijas attīstībā.

Projekta mērķa grupa: 12 Limbažu fonda dibinātāji, 10 fonda brīvprātīgie atbalstītāji, 25 pedagogi, 15 jaunieši un Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Projekta galvenās aktivitātes: Labdarības ideju integrēšanas skolu ikdienā, Limbažu fonda mājaslapas pilnveidošana, fonda dibinātāju un atbalstītāju pieredzes apmaiņas pasākumi, kā arī jaunas ziedojumu formas uzsākšana - Uzņēmēju Labdarības bumbu rallija loterija.
Sagaidāmie rezultāti: Noorganizēti pasākumi labdarības aktivitāšu integrēšanai skolu ikdienas darbā, veikta 2 jaunu ziedojumu piesaistes formu pasākumu īstenošana – Ziedotāju aplis un Uzņēmēju labdarības bumbu rallija loterija, paaugstināta Limbažu fonda darbības kapacitāte un efektivitāte, veicināta sabiedrības izpratne par filantropijas nozīmību un uzticība Limbažu fonda darbības mērķiem.

Piešķirtais finansējums: 6997,34 EUR / 4 917.76 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/002
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Limbažu fonds"
Īstenošanas vieta: Alojas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas novads
Īstenošanas ilgums: 01.01.2018.-31.10.2018.
 


Drukāšanas datums: 24.06.21