Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > Valsts budžeta programmas 2002-2017 > "NVO fonds" 2018 > Esi pilsoniski aktīvs - piedalies, iesaisties un d[..]

sif-jauns-kras


Esi pilsoniski aktīvs - piedalies, iesaisties un dari Kandavas novadā!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Projekta iesniedzējs ir nodibinājums " Kandavas novada iespēju fonds", kurš dibināts 2013.gadā un darbojas Kandavas novada teritorijā

Projekta vispārējais mērķis ir: veicināt Kandavas novada iedzīvotāju ieinteresētību, aktivitāti un sadarbību kopienai svarīgu jautājumu risināšanā un šo jautājumu aktualizēšanā, kā arī pilsonisko iesaisti un līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Projekta tiešais mērķis ir: gūt atbalstu Fonda aktivitātēm, kas sekmēs novada iedzīvotāju līdzdalību novada pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbību savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī sekmēs brīvprātīgā darba nozīmīguma aktualizāciju Kandavas novadā.

Projekta mērķgrupa ir: sociāli un sabiedriski aktīvie cilvēku Kandavas novadā.
Projekta galvenās aktivitātes ir noorganizēt 5 pagastu ideju darbnīcas un vienu iedzīvotāju forumu Kandavas novadā, veicināt iedzīvotāju interešu kopu un novada NVO iesaisti Fonda mazo grantu konkursā " Dari pats!" akcentējot brīvprātīgā darba nozīmīgumu savas dzīves vides uzlabošanā.

Sagaidāmie projekta rezultāti ir: aktīvāka novadu iedzīvotāju pilsoniskā iesaiste un līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanā un sadarbībā ar novada NVO, Fonda dalībnieku pieaugums, realizēti 6 projekti, kuru pamatā ir brīvprātīgais darbs.

Piešķirtais finansējums: 5432,54 EUR / 3 818.01 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/001
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Kandavas novada iespēju fonds"
Īstenošanas vieta: Kandavas novads
Īstenošanas ilgums: 01.03.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums