Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > Valsts budžeta programmas 2002-2017 > "NVO fonds" 2018 > Ģimenes modeļa aprūpes kvalitātes un pieejamības p[..]

sif-jauns-kras


Ģimenes modeļa aprūpes kvalitātes un pieejamības pilnveide bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpei Latvijas reģionos

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Īstenojot projektu "Ģimenes modeļa aprūpes kvalitātes un pieejamības pilnveide bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpei Latvijas reģionos", Asociācija sniegs savu ieguldījumu, lai pēc iespējas vairāk bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem tiktu dota iespēja uzaugt gādīgā un mīlošā ģimeniskā vidē. Ņemot vērā valsts šī brīža prioritāti – uzsākto deinstitucionalizācijas procesu, kā arī pasludināto ilgtermiņa mērķi, ka katram Latvijas bērnam ir tiesības uzaugt ģimeniskā vidē, Asociācija piecās dažādu Latvijas reģionu pašvaldībās sadarbībā ar vietējām iestādēm, institūcijām un nevalstisko sektoru veiks situācijas apzināšanu un izstrādās atzinumus, kā veiksmīgāk ieviest dzīvē audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju atbalstu (likumdošanā paredzēto Ģimeņu atbalsta centru jeb ārpusģimenes atbalsta aģentūru darba uzsākšana, specializēto audžuģimeņu darbības uzsākšana konkrētās pašvaldības/pašvaldību ietvaros) un/vai īstenot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu jeb t.s. maza tipa ģimenes modeļa aprūpes iestāžu darbu, daloties ar Asociācijas vairāk kā 20 gadu darba pieredzi Latvijā. Projekta rezultātā tapušie atzinumi tiks nodoti iesaistītajām pašvaldībām, attiecīgajiem plānošanas reģioniem, kā arī viens apkopots atzinums tiks iesniegts Labklājības ministrijai. Projekta ietvaros tiks organizēts informatīvs pasākums, kā arī masu medijos izplatīta informācija, kas dos iespēju aizvien vairāk iedzīvotājiem paust savu pilsonisko nostāju un izvēlēties kļūt par audžuģimeni, aizbildņiem, adoptētājiem vai viesģimeņi kādam bez vecāku aprūpes palikušam bērnam.

Piešķirtais finansējums: 14943,22 EUR / 10 502.15 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/037
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.03.2018.-31.08.2018.
Statuss: Noslēgts līgums