Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Kopā varam vairāk

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Apraksts

Mērķis
Veicināt stabilu biedrības „Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju ilgtspējīgu sekmīgu darbību veicinot brīvprātīgā darba un labdarības akciju īstenošanu, sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.

Mērķa grupa:
Biedrības dalīborganizācijas – NVO, biedrības un biedrības dalīborganizāciju biedri, darbinieki, brīvprātīgie

Galvenie pasākumi:
1. Finansējuma piesaistes iespējas darbības stiprināšanai.
2. NVO izaugsmes akadēmija
3. Nododam zināšanas
4. Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.
5. Diskusija par kopīgo un atšķirīgo brīvprātīgajā darbā un labdarības iniciatīvās.
6. Informācijas un publicitātes pasākumi
Īstenošanas vieta – Rīgas, Kurzemes, Latgales un Zemgales reģions

Rezultāti:
Stiprināta biedrības „Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju institucionālā un cilvēkresursu kapacitāte un, nodrošinot finansiālu atbalstu regulāras un ilglaicīgas NVO līdzdalības izveidei, veicināta stabila un ilgtspējīga darbība, veicinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti un līdzdalības demokrātijas procesus Latvijā.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 14199,48 EUR / 9 979.45 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/011
Projekta īstenotājs: Biedrība "Sadarbības platforma"
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.03.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli