Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Kopā varam vairāk

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2018

Поиск проектов

Mērķis
Veicināt stabilu biedrības „Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju ilgtspējīgu sekmīgu darbību veicinot brīvprātīgā darba un labdarības akciju īstenošanu, sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.

Mērķa grupa:
Biedrības dalīborganizācijas – NVO, biedrības un biedrības dalīborganizāciju biedri, darbinieki, brīvprātīgie

Galvenie pasākumi:
1. Finansējuma piesaistes iespējas darbības stiprināšanai.
2. NVO izaugsmes akadēmija
3. Nododam zināšanas
4. Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.
5. Diskusija par kopīgo un atšķirīgo brīvprātīgajā darbā un labdarības iniciatīvās.
6. Informācijas un publicitātes pasākumi
Īstenošanas vieta – Rīgas, Kurzemes, Latgales un Zemgales reģions

Rezultāti:
Stiprināta biedrības „Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju institucionālā un cilvēkresursu kapacitāte un, nodrošinot finansiālu atbalstu regulāras un ilglaicīgas NVO līdzdalības izveidei, veicināta stabila un ilgtspējīga darbība, veicinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti un līdzdalības demokrātijas procesus Latvijā.

предоставил финансирование: 14199,48 EUR / 9 979.45 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/011
Исполнитель проекта: Biedrība "Sadarbības platforma"
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.03.2018.-31.10.2018.
Cтатус: заключён договор