Home > Calls for Proposals > ARHĪVS > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2018 > Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusd[..]

sif-jauns-kras


Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2018

Search projects

Projekts vērsts NVO darbības atbalstam, stiprinot biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" institucionālo kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulāram NVO darbam pilsoniskās sabiedrības attīstības procesu veicināšanā Vidusdaugavas reģionā, ar to saprotot Jēkabpils pilsētu, Krustpils, Salas, Pļaviņu, Kokneses, Jēkabpils, Viesītes un Neretas novadus.
Projekta laikā jo īpaši paredzēts izglītot par pilsoniskas sabiedrības nozīmi un jau pieejamajiem resursiem skolu jauniešus, atbalstīt jauniešu veidotās pilsoniskās līdzdalības iniciatīvas Vidusdaugavas reģiona kopienās; informēt aktīvos jauniešus un NVO vidē iesaistītos par mūsdienīgām pilsoniskās līdzdarbības iespējām, tai skaitā – sociālo uzņēmējdarbību kā ekonomiskā pilsoniskās līdzdarbības dimensiju; nodrošināt neatkarīgu un ticamu, pašu nevalstisko organizāciju veidotu informatīvo plūsmu ar ikmēneša e-avīzes un papildinoši ar drukātās preses palīdzību; atbalstīt sabiedrības interesi un veicināt jaunu biedru iesaisti nevalstisko organizāciju darbā.

Amount of Grant Awarded: 15000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Project number: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/003
Project Promoter: Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"
Place of implementation: Vidusdaugavas reģions
Duration of the project: 01.02.2018.-31.10.2018.
Status: Noslēgts līgums