Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > Valsts budžeta programmas 2002-2017 > "NVO fonds" 2018 > Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darb[..]

sif-jauns-kras


Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt sociālā riska jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības procesos un iesaisti brīvprātīgajā darbā, attīstot "Kopienas jauniešu resursu centra" kapacitāti.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
1. Kopienas jauniešu resursu centra kapacitātes stiprināšana. Apmācības: 1)Reselieces pieeja jauniešu resursu atklāšanā; 2) Kopējas stratēģijas izstrāde brīvprātīgā darba attīstīšanai sociālā riska jauniešu vidē; 3) Mentors – mērķis un iespējamie izaicinājumi.
2. Sociālā riska jauniešu līdzdalība un iesaiste brīvprātīgajā darbā. Aktivitātes ietvaros paredzētas iknedēļas "Resiliences grupas" nodarbības (kopā 30 nodarbības), projektu izstrādes nodarbības (kopā 14 nodarbības) un iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā.
3. Semināri reģionos. Paredzēts skaidrot specifiku sadarbojoties ar sociālā riska jauniešiem, ieguvumus iesaistot jauniešus brīvprātīgajā darbā, kā arī resiliences pieejas priekšrocības. Semināra dalībnieki apgūs metodes kā iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā.
4. Rokasgrāmata "Brīvprātīgais darbs sociālā riska jauniešu vidē. Reseliences pieeja" izstrāde.
5. Video materiāla izveidepar sociālā riska jauniešu līdzdalības veicināšanas procesu.
6. Projekta administrēšana.
Aktivitātes tiks īstenotas laika periodā no 01.01.2018. līdz 31.10.2018. Aktivitāšu īstenošanas vietas Rīga, Liepāja, Smiltene, Jelgava, Daugavpils.
Projektā tiks iesaistīti vismaz 15 Kopienas jauniešu resursu centra darbinieki, 25 sociālā riska grupas jaunieši, 100 jaunatnes jomas darbinieki reģionos.
Projekta rezultātā būs stiprināta Kopienas jauniešu resursu centra cilvēkresursu kapacitāte, būs izveidota kopēja stratēģija sociālā riska jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā, labā prakse ar rokasgrāmatas, izveidotā video un semināru palīdzību izplatīta Latvijas reģionos.

Piešķirtais finansējums: 15000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/006
Projekta īstenotājs: Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.01.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums