Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2018

Поиск проектов

Projekta mērķis – pilnveidot LSK brīvprātīgo kustības uzskaites sistēmu un īstenot jaunas iniciatīvas sabiedrības iesaistīšanā brīvprātīgā darbā, īpaši attālos Latvijas reģionos.
Projekta īstenošanas vieta –visa Latvija.
Galvenās aktivitātes - LSK brīvprātīgo datu bāzes izstrāde un darbinieku (brīvprātīgo) apmācības par datu bāzes izmantošanu/aktualizēšanu, izglītojošs seminārs attālos reģionos par brīvprātīgā darba būtību un LSK brīvprātīgā darba pieredzi 100.gadu laikā, akcija "Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai", kuras ietvaros aicināsim iedzīvotājus veikt brīvprātīgo darbu vismaz 100 stundu apjomā kā dāvanu Latvijas valsts simtgadei un PR kampaņas (video, fotokolāžas un dienasgrāmatas stāsti) ar mērķi popularizēt brīvprātīgā darba būtību un apzināt brīvprātīgo personiskos ieguvumus iesaistoties brīvprātīgo kustībā.
Plānotie rezultāti – izstrādāta 1 datu bāze un apmācīti 15 LSK darbinieki un brīvprātīgo par datu bāzes izmantošanu, notikuši 5 izglītojoši semināri bērniem un jauniešiem, kuros piedalījušies 150 dalībnieki, akcijā "Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai" piedalījušies vismaz 100 iedzīvotāji kopā nostrādājot vismaz 1000, notikušas četras 4 PR akcijas par brīvprātīgā darba būtību un nozīmi.

предоставил финансирование: 13799,92 EUR / 9 698.64 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/012
Исполнитель проекта: Biedrība " Latvijas Sarkanais Krusts"
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 08.01.2018.-31.10.2018.
Cтатус: заключён договор