Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Lēmumi labākai un godīgākai Latvijai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2018

Поиск проектов

Tiešā mērķa grupa: lēmumu pieņēmēji (Saeimas deputāti u.c.), valsts iestāžu darbinieki, nevalstiskās organizācijas, mediji.
Īstenošanas vieta: pamatā Rīga.

Galvenās aktivitātes:
- Dalība KNAB sabiedriski konsultatīvajā padomē, Saeimas komisijās, ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomē, Atvērtās pārvaldības deklarācijas īstenošanas pasākumos, sniedzot ekspertīzi trauksmes celšanas, tiesiskuma, labas pārvaldības, korupcijas prevencijas u.c. Delnas kompetences jautājumos;
- Rakstveida atzinumu, priekšlikumu, vēstuļu un citu dokumentu izstrādāšana, sniedzot Delnas ekspertīzi lēmumu pieņēmējiem;
- Apkopojuma par 12.Saeimas paveiktajiem darbiem labākai un godīgākai Latvijai atjaunošana, jauna plāna izveide;
- Sabiedrības locekļu un citu NVO pārstāvju iesaiste trauksmes cēlēju aizsardzības likumprojekta pilnveidošanas un skatīšanas procesā Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā;
- Likumu un rīcībpolitikas grozījumu aktualizēšana medijos un ar sociālo tīklu palīdzību (FB, TW, Youtube, Instagram);

Plānotie rezultāti:
- Efektīvāki un izsvērtāki lēmumi plašākas sabiedrības interesēs;
- Veicināta lēmumu pieņēmēju izpratne par trauksmes celšanas, tiesiskuma, labas pārvaldības, korupcijas prevencijas un mazināšanas u.c. Delnas kompetences jautājumiem;
- Veicināta NVO sadarbība, vienotas pozīcijas uzturēšana, kā arī iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos;
- Veicināta izpratne sabiedrībā par pieņemtajiem lēmumiem, lēmumu pieņemšanas procesu un līdzdalību.

предоставил финансирование: 13627,22 EUR / 9 577.26 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/NVOF/IAS/022
Исполнитель проекта: Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 02.01.2018.-31.10.2018.
Cтатус: заключён договор