Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2018 > Dabas aizsardzības interešu aizstāvība

sif-jauns-kras


Dabas aizsardzības interešu aizstāvība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir nodrošināt aktīvu LDF līdzdalību lēmumu pieņemšanā dabas aizsardzības jomā, informējot un iesaistot sabiedrību.
LDF Līdzdarbosies lēmumu pieņemšanā, sekojot līdzi normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādei, sniegs atzinumus un piedalīsies projektu saskaņošanā; darbosies konsultatīvajās padomēs, risinās iedzīvotāju un ekspertu ierosinātos problēmgadījumus un, lai meklētu sistēmisku risinājumu valsts mērogā, sniegs priekšlikumus atbildīgajām valsts institūcijām.

Projekta ietvaros tiks īstenotas vairākas informatīvās aktivitātes, kas veicinās sabiedrības izpratni par līdzdalību, iedrošinās pašiem aktīvāk piedalīties, kā arī veicinās uzticību NVO darbam un iespējai ietekmēt procesus pašvaldībās un valstī. Organizēsim pasākumu ciklu "Dabas sarunas", kur aicināsim piedalīties plašu interesentu loku un diskutēsim par aktuāliem dabas aizsardzības jautājumiem. Reizi mēnesī veidosim elektronisku vēstkopu plašam interesentu lokam ar dabas aizsardzības un līdzdalības aktualitātēm.
Īstenotās projekta rīcības sniegs ieguldījumu dabas vērtību un vides kvalitātes saglabāšanā, kas atbilst sabiedrības un valsts politikas ilgtermiņa interesēm.
Lai uzzinātu jaunumus un piedalītos projekta aktivitātēs, lūdzu sekojiet līdzi informācijai LDF mājas lapā www.ldf.lv, kā arī www.facebook.com/dabasfonds/ un twitter.com/LDF_lv

Piešķirtais finansējums: 14977,84 EUR / 10 526.49 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/IAS/021
Projekta īstenotājs: Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.01.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums