sif-jauns-kras


Daudzkrāsainā Rēzekne

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ” 2018

Meklēt projektus

Mērķis - attīstīt savstarpējās sapratnes divvirzienu procesu, kurā mazākumtautību (krievu, poļu un ukraiņu) un latviešu/latgaļu bērniem un jauniešiem ir nodrošinātas iespējas konstruktīvi līdzdarboties, savstarpēji veicinot starpkultūru kontaktus un sekmējot vienlīdzību, mazinot stereotipus.

Mērķa grupa: krievu, poļu, ukraiņu un latviešu bērni un jaunieši

Īstenošanas vieta – Rēzekne

Galvenās aktivitātes:
• Uzvedums "Pasaku kamolītis";
• Ekspedīcija – plenērs "Mana daudzkrāsainā Rēzekne";
• Kultūru dienas.

Rezultāti – Veicināta:
• krievu, poļu un ukraiņu bērnu un jauniešu pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana;
• Rēzeknes krievu, poļu un ukraiņu kopienu etniskās unikalitātes pienesums Latvijas sabiedrības kopējam labumam;
• krievu, poļu un ukraiņu tautības pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos;
• krievu, poļu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai novēršot divkopienu (latvieši – slāvi) sabiedrības veidošanos.

Piešķirtais finansējums: 5 200,00 EUR / 3 654.58 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MTSP/03
Projekta īstenotājs: Latvijas ukraiņu biedrību apvienība
Īstenošanas vieta: Latgale
Īstenošanas ilgums: 10.05.2018.-31.10.2018.