Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonds nekvalitatīva pakal[..]

Sabiedrības integrācijas fonds nekvalitatīva pakalpojuma dēļ lauž līgumu

Logo ESF

Sabiedrības integrācijas fonds nekvalitatīva pakalpojuma dēļ lauž līgumu

Reaģējot uz nopietnām klientu sūdzībām un konstatētiem vairākiem pārkāpumiem pārbaužu laikā, Sabiedrības integrācijas fonds ar š.g. 19.aprīli pārtrauca līgumu ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"" par sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu sniegšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Uz laika periodu, kamēr tiks noslēgts jauns līgums ar pakalpojuma sniedzēju, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību un neatstātu patvēruma meklētājus un personas ar bēgļa un alternatīvo statusu bez atbalsta, Sabiedrības integrācijas fonds nodrošinās sociālo darbinieku un sociālo mentoru patvēruma centrā Mucenieki. Turpmāk pakalpojums tiks nodrošināts kā līdz šim - iepirkuma procedūras ietvaros, kur Sabiedrības integrācijas fonds turpinās pārraudzīt sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

"Mēs ar šāda veida situāciju saskaramies pirmo reizi, tāpēc centāmies darīt visu no savas puses, lai pakalpojuma un līguma centrā būtu cilvēks un viņa vajadzības. Mēs ar pakalpojumu sniedzējiem tikāmies vairākkārt, norādījām ne vien uz nepilnībām, bet arī uz potenciālajiem risinājumiem, taču nekādi uzlabojumi vairāku mēnešu laikā nebija. SIF funkcija ir naudas līdzekļu pārvaldība, tādēļ mums ir svarīgi, ka samaksa tiek veikta par kvalitatīvi padarītu darbu un, lai ikviens cilvēks, kam vajadzīga palīdzība to saņem pēc būtības. Arī turpmāk mēs, rūpīgi sekosim līdzi vai cilvēki, kuri uzņēmušies sniegt atbalstu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, pilda savus pienākumus augstā profesionālā līmenī ne tikai formāli, bet arī praktiski," norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere.

Sākot no 2017.gada novembra, kad fokusa grupas diskusijā ar patvēruma meklētājiem tika konstatēts, ka klients neatpazīst savu sociālo mentoru un sociālo darbinieku, uz vietas patvēruma meklētāju centrā Mucenieki neatrodas vismaz viens sociālais darbinieks, kā arī tika konstatēts darba kvalitātes zudums, tika piesaistīts neatkarīgs sociālā darba jomas eksperts, lai novērtētu pakalpojuma kvalitāti un sniegtu priekšlikumus turpmākai pakalpojuma nodrošināšanai. Balstoties uz atzinumu, secināts, ka pakalpojuma sniedzēja veiktais darbs ir bijis formāls, neiedziļinoties saturā, būtībā un klientu vajadzībās, kas liek apšaubīt Iepirkuma līgumā un projektā norādīto mērķu sasniegšanu. Papildus tam, saskaņā ar biedrības "Patvērums "Droša māja"" iesniegtajiem dokumentiem nebija iespējams pārliecināties par sniegtā pakalpojuma apjomu, saturu un atbilstību iepirkuma līgumam. Vienlaikus Sabiedrības integrācijas fonds uzsāka veikt pastiprinātu pakalpojuma uzraudzību, kā rezultātā Sabiedrības integrācijas fonds nepieņēma biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pakalpojumu par 2018.gada janvāri, februāri un martu, jo sniegtais pakalpojums nav bijis kvalitatīvs, ir uzskatāms par nepilnīgu, nav ievēroti dotie norādījumi saistībā ar pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī tika saņemtas gan mutiskas, gan rakstiskas klienta sūdzības par pakalpojuma kvalitāti.

Biedrībai "Patvērums "Drošā māja"" tika uzticēts nodrošināt sociālekonomiskā atbalsta sniegšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu iepirkuma ietvaros. Līgums paredzēja patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu sniegt atbalstu ikdienas dzīves situāciju risināšanā (mājokļa jautājums, veselības un sociālo pakalpojumu sniegšanas jautājumi) un integrācijai jaunā vidē. Bez atbalsta, kas palīdz orientēties vidē un informācijā, klienta motivācija integrēties pazeminās, pasliktinās emocionālais stāvoklis, pieaug dusmas un agresivitāte, vai, gluži otrādi, padziļinās depresīva simptomātika, saslimšanas.

Minētais pakalpojums tiek sniegts ESF projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros. Projekta ieviešanu nosakošie normatīvie akti nosaka, ka pakalpojums ir iepērkams publiskā iepirkuma procedūrā. Attiecīgi š.g. 21.martā tika izsludināts jauns iepirkums "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu". Norādītajā termiņā, 6.aprīlī, tika saņemts viens piedāvājums. Iepirkuma komisija nevar pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem, jo Iepirkuma uzraudzības birojā (turpmāk – IUB) biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ir iesniegusi sūdzību. IUB informēs, vai iepirkums būs jāizsludina atkārtoti, vai arī var tikt noslēgts jauns iepirkuma līgums. Uz laika periodu, kamēr stāsies spēkā jauns līgums ar pakalpojuma sniedzēju, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību un neatstātu patvēruma meklētājus un personas ar bēgļa un alternatīvo statusu bez atbalsta, Sabiedrības integrācijas fonds nodrošinās sociālo darbinieku un sociālo mentoru patvēruma centrā Mucenieki.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

Papildu informācija:
Dace Zariņa-Zviedre
Sabiedrības integrācijas fonda
Sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 67078211