Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Apstiprināti 11 projekti programmā “Atbalsts diasp[..]

Apstiprināti 11 projekti programmā “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm”

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

vienkarss bez laukuma rgb h 5

Apstiprināti 11 projekti programmā "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm"

31.maijā, notika Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēde, kurā viens no darba kārtības jautājumiem bija valsts budžeta programmas "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" rezultātu apstiprināšana. Fonda padome apstiprināja 11 projektus, kuru ietvaros tiks organizētas diasporas un Latvijas bērnu kopējas nometnes.

APSTIPRINĀTO PROJEKTU SARAKSTS

Vasaras nometnes notiks visos Latvijas reģionos. Vidzemes reģionā – 4, Rīgas – 2, Kurzemes – 3, Zemgales – 1, Latgales – 1.

Ar katru gadu diasporas bērni pārstāv arvien vairāk valstis. Šogad projektos plānots iesaistīt bērnus no vismaz 20 valstīm - Austrālija, ASV, Baltkrievija, Beļģija, Dānija, Gruzija, Igaunija, Izraēla, Īrija, Krievija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Norvēģija, Polija, Spānija, Ukraina, Vācija, Zviedrija. Nometņu vidējais ilgums svārstās no 6 līdz 11 dienām.

Noteiktajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā tika saņemti 20 projektu iesniegumi.

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Kopējais 2018.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 140 864,40 EUR no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Finansējums tiks sadalīts tā, lai priekšroka tiktu dota partnerības projektiem ar dažādās valstīs dzīvojošo diasporas bērnu iesaisti.

Programmas "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" rezultāti no 2013. – 2017. gadam

Nometnes