Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu jūn[..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu jūnijā saņēmuši 89 bēgļi un patvēruma meklētāji

Logo-9-1-4-4

 

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu jūnijā saņēmuši 89 bēgļi un patvēruma meklētāji

Statistika
2018.gada jūnija mēnesī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" projekta „Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros strādāja 2 sociālie darbinieki un 6 sociālie mentori. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2018.gada jūnijā saņēma 89 klienti - patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kas uzturas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" vai patstāvīgi dzīvo ārpus tā.

LSK sociālie darbinieki un mentori šobrīd (16.07) sniedz pakalpojumu 86 klientiem, no kuriem 37 dzīvo ārpus Muceniekiem - Jelgavā, Jūrmalā un Ķekavā. Klientu vidū ir 22 sievietes, 39 vīrieši un 25 bērni no dažādām valstīm – Afganistānas, Sīrijas, Eritrejas, Kongo, Sudānas, Turcijas un bijušām PSRS republikām - Azerbaidžānas, Krievijas, Uzbekistānas u.c. Arī LSK sociālie mentoru komanda ir daudznacionāla – to vidū ir turkmēnis, tatārs, krieviete, baltkrieviete un vairāki latvieši.

Jūnijā bēgļa statusu saņēmuši divi klienti – viens no Krievijas, otrs no Sudānas, kuriem šobrīd tiek meklēta dzīvesvieta un nodarbinātības iespējas.
Šobrīd (16.07.2018.) projektā strādā 2 sociālie darbinieki un 9 sociālie mentori.

Palīdzības sniegšana
Jūnijā patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra ir nodrošināta pārsvarā primāro vajadzību apmierināšana - apģērba un sadzīves preču sagāde, palīdzība veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai un sadzīvisku problēmu risināšanā, piemēram, internetbankas lietošanas apmācība, formalitāšu kārtošana, piemēram, klientu pavadīšana uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, uzturēšanās atļauju kārtošana, banku kontu atvēršana, iesniegumu par pabalstu saņemšanu noformēšana, klientu pavadīšana uz tiesu, došanās ar klientiem uz Sociālo dienestu, Nodarbinātības Valsts aģentūru, pie darba devēja, palīdzība bērnu brīvā laika pavadīšanas iespēju atrašanā (došanās kopā uz bibliotēku, rotaļu laukumu u.c.) utml.

Sadarbība
Jau pirmajā programmas darbības mēnesī ir izveidojusies laba sadarbība ar iesaistītajām valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām, kā arī ārvalstu vēstniecībām, kā piemēram, Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecība, kas ir ieinteresētas palīdzības sniegšanā bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts:

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: