sif-jauns-kras


Kas ir mans zelts Latvijā?

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018

Поиск проектов

Projektā paredzēts sekmēt latviešu valodas apguvi, Latvijas kultūras un vēstures, dabas objektu un literāro darbu iepazīšanu, iesaistot 17 diasporas un 17 Latvijā dzīvojošos bērnus un jauniešus komunikatīvajās, radošajās un neformālajās nodarbībās.

Projekts tiek īstenots Latvijā, 7 dienu diennakts nometnē, kuras laikā notiek ekskursijas, iepazītas ievērojamas vietas Latgales, Zemgales, Vidzemes un Kurzemes novados, bērni atklāj sev Latvijas dabas bagātības, Latvijas vēsturi. Nometne notiek Aknīstes novadā, Gārsenes pilī.

Projekta rezultātā bērni uzlabo latviešu valodas prasmes, spēj prezentēt guvumu valsts valodā un apzinās un popularizē Latvijas tēlu mītnes zemēs, dalībnieki ir iepazinuši interesantus objektus Latvijā, R. Blaumaņa daiļradi. Bērni apzinās Latvijas nacionālos simbolus, unikālo vidi, augus un dzīvniekus, ir ieguvuši draugus un priekšstatus par Latvijas vēsturi.

Katrs dalībnieks ir izveidojis nometnes dienasgrāmatu "Zelta dienasgrāmata" par projektā piedzīvoto, izjusto, redzēto un paveikto.
Projekta rezultātus multiplicējam reģionālajā laikrakstā, internetā.

Projekta rezultātā ir radīta labvēlīga vide diasporas bērnu un jauniešu integrēšanai latviešu valodas un kultūras vidē, iepazīstot Latvijas novadus, latviešu literatūru (R.Blaumanis), Latvijas valsts, kultūras un vēsturiskos objektus, dabu, kā arī apzinoties latviešu nacionālo identitāti, veicinot patriotisma un piederības sajūtu Latvijas valstij, veidojot toleranci attiecībā pret Latvijas diasporai piederošajiem, iepazīstinot tautiešus ārzemēs ar Latviju un sekmējot reemigrāciju.

Nometnes periods: 28.07.2018.-03.08.2018.

предоставил финансирование: 12978,85 EUR / 9 121.59 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/SP/09
Исполнитель проекта: Biedrība "Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA""
Место реализации: Aknīstes novads, Gārsene