sif-jauns-kras


Iemērcu otu Latvijas krāsās

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018

Поиск проектов

Projektā "Iemērcu otu Latvijas krāsās" ir iecerēts rīkot vasaras nometni Latvijas un diasporas bērniem Vidzemē, gleznainā Stāmerienas ezera krastā. Galvenās projektā plānotās aktivitātes saistītas ar latviešu valodas apguvi netradicionālā veidā, Vidzemes kultūrvēsturiskā novada iepazīšanu, veidojot saikni ar mākslas un amatniecības tradīciju izpēti un apguvi.

Mērķis – saglabāt un stiprināt ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu piederību Latvijas kultūrai un tradīcijām, veicināt latviešu valodas apguvi un tās lietošanas iemaņas ikdienas dzīvē, rosināt iepazīt un novērtēt Latvijas dabas ainavu īpatnējo skaistumu.

Mērķa grupa : 12 latviešu diasporas bērni no Gruzijas, Beļģijas, Norvēģijas un Turcijas, kā arī 8 bērni no Latvijas, kopā 20 dalībnieki

Nometnes īstenošanas vieta : Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts

Nometnes darbības laiks : 10.07.2018. – 16.07.2018.

Plānotās aktivitātes :
1. Rīta cēliens ar pastaigu pa rīta rasu, dabas skaņu un krāsu vērošanu, latviešu valodas apguvi un izrunas vingrināšanu ar teātra metodikas palīdzību, vakara noslēgums ar vakara gaismu vērošanu ezerā un vakara pasakas klausīšanos.
2. Gulbenes novada kultūrvēstures iepazīšana Druvienas muzejā Vecā skola, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, Stāmerienas pilī. Vidzemes amatniecības tradīciju apguve radošajās darbnīcās – audumu apdruka un koka karošu izgatavošana, koka mūzikas instrumentu apskate viesojoties pie Druvienas kokļu meistara Viktora Černoglazova, iepazīšanās ar industriālo mantojumu – šaursliežu dzelzceļu un Gulbenes – Alūksnes bānīti.
3. Gulbenes novada mākslinieku J. Straumes, J. Madernieka, L. Liberta, V. Irbes un L. Svempa daiļrades un oriģināldarbu iepazīšana Gulbenes muzejā, viesošanās Gulbenes Mākslas skolā. Vienojošās saiknes meklējumi, izmantojot mākslinieka Jūlija Straumes dzīves ceļus un atstāto mantojumu Latvijā un Gruzijā.
4. Latvijas valsts veidošanās vēstures iepazīšana Cēsīs. Pēc Jaunās pils restaurācijas tās vēsturiskajos interjeros iekārtota pastāvīga ekspozīcija 'Cēsis – Latvijas Vēstures simbols", kas vēsta par Cēsu īpašo nozīmi Latvijas vēsturē. Cēsis vienmēr bijušas kā garīgo, tā sociālo un politisko notikumu centrā vairāk kā 800 gadus ilgā pilsētas pastāvēšanas vēsturē. Notikumi Cēsīs 19. un 20. gadsimtā būtiski ietekmēja Latvijas valsts izveidi un neatkarības atgūšanas procesus. Cēsu Jaunajā pilī dibināta pirmā Latvijas nacionālā armijas vienība – Cēsu rota un Cēsis ir Latvijas valsts karoga dzimtene.
5. Latviešu valodas apguve, veidojot teatralizētu uzvedumu pēc A. Sakses "Pasakas par ziediem" motīviem. Runas, uzmanības, dikcijas, iztēles, partnerības vingrinājumi, attīstot reprezentatīvo sistēmu, ķermeņa daļu koordināciju, pozitīvo domāšanu.
6. Izzinošas un interaktīvas spēles par Stāmerienas pils vēsturi un iemītniekiem. Nebijušu sajūtu vakars ar pastaigu lukturu gaismā gar Stāmerienas ezeru un nakts balli pilī.
7. Mūsdienu Latvijas lauku dzīves iepazīšana un izjādes ar zirgiem zemnieku saimniecībā "Pilssēta " Gulbenes novada Stāmerienas pagastā.
8. Kopīga muzicēšana, dejas un rotaļas ar Druvienas folkloras kopu.
9. Latviešu godu tradīciju praktiska iepazīšana nometnes noslēgumā klājot galdu ar baltu galdautu, rotājot ar ziediem, apģērbjot baltas svētku drānas.

Rezultāti :
Projektā plānotās aktivitātes gan Latvijas, gan ārzemju bērniem ļaus bagātināt latviešu valodas zināšanas un sarunu valodas iemaņas, mācoties publiski runāt, rakstot dzeju, esejas, iejūtoties aktiera lomā . Tāpat dos iespēju paplašināt zināšanas par Vidzemes kultūrvēsturiskā novada vēstures notikumiem, amatniecības un mākslas attīstību, īpatnībām un mūsdienu aktualitātēm. Tiks apgūtas jaunas praktiskā darba prasmes, sekmēta radošā domāšana, sadarbības un komunikācijas iemaņas.

 

предоставил финансирование: 10967,75 EUR / 7 708.18 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/SP/06
Исполнитель проекта: Biedrība "Radošā apvienība "Piektā Māja""
Место реализации: Gulbenes novads, Stāmeriena