sif-jauns-kras


Latvijas bērnu nometne "Kokļu Skola"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018

Meklēt projektus

Nometnē (10.07.2018. - 16.07.2018.) Limbažu novada Lādezerā 20 Latvijas un 20 diasporas (Vācijā, Spānijā, Dānijā, Luksemburgā, Austrālijā un Zviedrijā) bērni un jaunieši apgūs kokles spēles pamatus un piedalīsies sava instrumenta izgatavošanā. Tas dos ieguldījumu dalībnieku latviskās identitātes stiprināšanā, jo kokles un koklēšana kā Latvijas Kultūras Kanonā ierakstīta vērtība vienlaikus ir arī viens no latviskuma//latviskās kultūras simboliem. Ārpusnodarbību aktivitātes veicinās dalībnieku zināšanas par Latvijas vēsturi, tradīcijām, folkloru un palīdzēs izkopt latviešu valodas prasmes. Līdztekus šiem dalībnieku individuālajiem ieguvumiem, latviešu diaspora nometnes rezultātā iegūs jaunus resursus latviskās identitātes kopšanai un saglabāšanai – jo bērni un jaunieši, kas prot spēlēt savā īpašumā esošu kokli nenoliedzami ir vērtīgs ieguvums katrai diasporas kopienai un paraugs pārējiem. Nometnes laikā tiks izgatavotas vismaz 10 kokles. Būtiski, ka nometnes programma tiek īstenota sadarbībā ar jauniešiem, kuru spilgtākais pašizteiksmes veids ir kokļu gatavošana (R. Valters) vai kokles spēle (A. Jansons, R. Jansone, J. Zariņš) dažādās muzicēšanas situācijās un veidos. Būtiski, ka nometne turpina un attīsta jau iepriekšējā gadā uzsāktās aktivitātes.

Piešķirtais finansējums: 12986,48 EUR / 9 126.95 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/SP/11
Projekta īstenotājs: Tradicionālās kultūras biedrība "MANTOJUMS"
Īstenošanas vieta: Limbažu pagasts, Lādezers